Về chúng tôi

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng chuyên môn, sự tâm huyết với nghề của đội ngũ luật sư, chuyên gia, chuyên viên, chúng tôi có cơ hội tốt nhất để tư vấn cho khách hàng về pháp luật và thực tiễn hoạt động.

Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào đánh giá rủi ro và định hướng giải pháp. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là luôn tìm kiếm giải pháp sáng tạo và hiệu quả để loại trừ rủi ro cho những vấn đề, thách thức mà khách hàng gặp phải .

Khác biệt giữa chúng tôi và các công ty luật khác là sự gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng của mình bằng sự thông minh và chuyên nghiệp.

Nhờ việc tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, đội ngũ luật sư, chuyên viên của chúng tôi có khả năng cung cấp mọi dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn doanh nghiệp và đầu tư, quản trị doanh nghiệp, lao động, thương mại, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, giấy phép hoạt động kinh doanh có điều kiện,…


TẦM NHÌN:

Là người bạn, là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng, trở thành là hãng luật uy tín tại Việt Nam và khu vực.


SỨ MỆNH:

Tìm kiếm giải pháp sáng tạo và hiệu quả để loại trừ rủi ro cho những vấn đề, thách thức mà khách hàng gặp phải là tiêu chí hoạt động của Dịch Vụ Luật.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Xây dựng Niềm tin của khách hàng – Giá trị cốt lõi của thành công:

Phương châm: “Nhanh chóng, Chính xác, Hiệu quả” khi cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, theo đúng yêu cầu của khách hàng, đây là tiền đề quan trọng để thiết lập lòng tin của khách hàng.

2. Chăm sóc Khách hàng:

Dịch Vụ Luật quan niệm: “Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi”Chính vì vậy, việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả theo đúng yêu cầu của khách hàng là điều quan trọng nhất.

3. Linh hoạt và chủ động trong hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý:

“Chủ động, linh hoạt và sáng tạo” trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, trên cơ sở của luật pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Luôn thích ứng và phù hợp với mọi khách hàng dù là cá nhân hay Doanh nghiệp, trong nước hay ngoài nước.