Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học, Hiện nay Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 2017 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện... Read more »

Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học của Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh... Read more »

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 2017

Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, có quy... Read more »

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »

Dịch vụ xin cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Lời đầu tiên Dịch Vụ Luật xin gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên của quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Liên... Read more »

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »

Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm dạy Yoga- thể dục thẩm mỹ

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »

Dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ... Read more »
Hotline: 093.123.3539