Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Dịch vụ xin giấy phép Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Dịch Vụ Luật được biết đến là đơn vị có năng lực và uy... Read more »

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.... Read more »

Dịch vụ xin giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngành thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam đang tồn tại quá nhiều bất cập, sản xuất TPCN bị thả nổi, mất kiểm soát trong khi đó tình trạng... Read more »

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Thuộc quản lý của Bộ Y Tế

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục... Read more »
Hotline: 093.123.3539