Dịch vụ: Kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của T-Legal

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về sở hữu trí tuệ của T-Legal luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo của khách hàng liên quan đến kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm cho đến yêu cầu xử lý những vấn…