Dịch vụ: Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Pháp lý doanh nghiệp

T-Legal luôn nhận thức rõ ràng rằng con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định và đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty. Với nhận thức đó, T-Legal luôn coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược…

Tuyển dụng thực tập sinh pháp lý tháng 8 năm 2017

T-Legal thực hiện chương trình thực tập pháp lý thường xuyên. Tham gia chương trình, các thực tập sinh sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong trường học vào môi trường luật thực tế, từ đó tích lũy thêm các kinh nghiệm làm việc. Yêu cầu của đợt tuyển…