Bạn muốn giải quyết các vấn đề, thủ tục và hồ sơ liên quan tới kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội nhưng chưa biết ở đâu? thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.

Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. Mọi công dân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ, thủ tục kinh doanh thì đều phải biết tới địa điểm này. Hôm nay, Dichvuluat.vn sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội trong bài viết dưới đây nhé!

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ gì?

Phòng đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh

 • Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân. Quyền, nghĩa vụ và thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 và đến nay là Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã. Các xã, thành phố thuộc tỉnh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện). Phòng đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

Chức năng

 • Phòng Đăng ký kinh doanh có chức năng thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong quá trình đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng.

 

Nhiệm vụ

nhiệm vụ của phòng đăng ký kinh doanh

 1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 2. Hướng dẫn doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.
 3. Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan. Liên quan theo định kỳ đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 4. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh khi xét thấy cần thiết để thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.
 5. Trực tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 6. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 7. Xử lý vi phạm quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 8. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.
 9. Thẩm định đề án thành lập, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Tổng hợp tình hình đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
 10. Tham mưu soạn thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; Cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 11. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh đối với cơ quan có thẩm quyền.

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội ở đâu?

Kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại tòa nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội chuyển trụ sở sang địa điểm mới Tại: Tòa nhà Trung tâm Giao dịch Công nghệ thường xuyên Hà Nội – Liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Cán bộ, công chức Phòng Đăng ký kinh doanh làm việc tại tầng 6 – tòa nhà 27 tầng; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại tầng 1 và 2 – tòa nhà 7 tầng).

 

Nghĩa vụ của công dân khi tới cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Khi yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính, mỗi công dân, tổ chức phải tôn trọng cơ quan hành chính; kê khai đầy đủ, đúng các nội dung theo mẫu và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 • Khi đến giao dịch làm các thủ tục liên quan phải xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trường hợp đại diện tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời khi nộp hồ sơ bổ sung; Tiếp nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 • Nộp đầy đủ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
 • Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 • Ăn mặc lịch sự; giữ môi trường sạch sẽ; không gây mất trật tự, thực hiện văn hóa công sở. Không mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại, tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy, hàng cấm vào trụ sở.

Thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội

Giờ làm việc của phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội như sau:

 • Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
 • Phòng đăng ký kinh doanh làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng thứ 7 có thể nhận kết quả

Thủ tục hành chính tại phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội

Giấy đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch Và Đầu tư Hà Nội

Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân cần thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội như sau:

 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, xem xét giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân;
 • Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu;
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khi thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ của công ty, người đại diện theo pháp luật cần thực hiện thay đổi Làm thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Phòng đăng ký kinh doanh không chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà còn tiếp tục thực hiện các thủ tục khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị

Những vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện quy định hành chính do chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức như: không chấp hành quy định hành chính. Thực hiện kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, tài liệu ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; Không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc công khai không đầy đủ thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính …

– Các quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không nhất quán, không phù hợp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, các vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

– Đề xuất phương án xử lý các khiếu nại, vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính, kiến ​​nghị quy định hành chính không phù hợp hoặc có sáng kiến ​​ban hành quy định hành chính mới liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống của nhân dân thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi chú:

– Các phản ánh, kiến ​​nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung đề nghị.

– Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ gửi thư) của cá nhân, tổ chức đã khiếu nại hoặc kiến ​​nghị.

 • Không tiếp nhận các phản ánh, kiến ​​nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội

Hình thức nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD thành phố Hà Nội

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: Hiện Hà Nội đã áp dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến 100% đối với các hồ sơ có thể nộp trực tuyến (thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh …)
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh: Đối với một số loại hồ sơ không thể nộp trực tuyến thì có thể nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Đối với hồ sơ nộp trực tuyến bằng chữ ký số cá nhân hoặc bản cứng (đối với hồ sơ nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh), kết quả được nhận trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lời kết

Trên đây, Dichvuluat.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, chức năng nhiệm vụ của phòng đăng ký kinh doanh và thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể dễ dàng giải quyết được những khó khăn về thủ tục liên quan tới kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo!

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.