Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

T-Legal được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính tại Việt Nam. Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cũng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Khả năng của chúng tôi là tạo ra được sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý trong hoạt động của khách hàng.

1. Thẩm quyền: Sở Công Thương Hà Nội

2. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

2.1. Chấm dứt hoạt động không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép và hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

2.2. Chấm dứt hoạt động trong trường hợp hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn:

 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Bản sao văn bản của cơ quan cấp phép không gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

2.3. Chấm dứt hoạt động do bị thu hồi giấy phép:

 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Bản sao quyết định thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ quan cấp phép;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

3. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

3.1. Chấm dứt hoạt động không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép và hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn

 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

3.2. Chấm dứt hoạt động trong trường hợp hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn:

 • Bản sao văn bản của cơ quan cấp phép không gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

3.3. Chấm dứt hoạt động do bị thu hồi giấy phép:

 • Bản sao quyết định thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ quan cấp giấy phép;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

4. Công việc T-Legal thực hiện:

 • Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Sở Công thương;
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi công bố của Sở công thương trên trang thông tin điện tử về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

5. Thời gian thực hiện thủ tục: 20 – 25 ngày làm việc

6. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;
 • Thông tư 73/1999/TT-BTC hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

T-Legal hy vọng có may mắn được đồng hành và chia sẻ với khách hàng như một người bạn pháp lý tin cậy !. Nếu Quý khách hàng  có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ T-Legal để được hỗ trợ.

Công ty TNHH TLegal Việt Nam

Dịch vụ khác

Hotline: 096.948.3539