Thủ tục Đăng ký quyền tác giả cho logo

Dịch Vụ Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính tại Việt Nam. Thủ tục Đăng ký quyền tác giả cho logo cũng là một trong những thế mạnh của Dịch Vụ Luật. Khả năng của Chúng tôi là tạo ra được sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý trong hoạt động của khách hàng.

Dịch Vụ Luật gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo như sau:

1. Thẩm quyền: Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

2. Điều kiện đăng ký quyền tác giả cho logo: Tác giả, doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền tác giả của logo quy định của luật SHTT 2005 có quyền nộp đơn đăng ký quyền tác giả đối với logo.

3. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo:

* Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn được ủy quyền;
 • Giấy cam đoan của tác giả đối với Logo;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả, đồng tác giả (nếu có;
 • 02 Mẫu Logo cần đăng ký;
 • Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

* Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền;
 • Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của bên sở hữu;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả, đồng tác giả (nếu có);
 • Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu Logo;
 • Quyết định giao việc / hợp đồng thuê giữa bên sở hữu và tác giả;
 • 02 Mẫu Logo cần đăng ký;
 • Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

4. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

 • File mẫu Logo cần đăng ký;
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là tổ chức;
 • Bản sao công chứng CMND đối với tác giả, đồng tác giả (nếu có).

5. Công việc Dịch Vụ Luật thực hiện:

 • Tư vấn đăng ký quyền tác giả cho logo
 • Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại cục bản quyền tác giả
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận quyền tác giả cho chương trình máy tính
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

6. Thời gian thực hiện thủ tục: 15  ngày làm việc

7. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
 • Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của sở hữu trí tuệ vê quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Nghị định NĐ 85/2011 ngày 20/9/2011 sửa đổ bổ sung một số điều của NĐ 100/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

Dịch Vụ Luật hy vọng có may mắn được đồng hành và chia sẻ với khách hàng như một người bạn pháp lý tin cậy !. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Dịch Vụ Luật để được hỗ trợ.

HỖ TRỢ TƯ VẤN:   /   093.123.3539 

Dịch vụ khác

Hotline: 093.123.3539