Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

T-Legal được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính tại Việt Nam. Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cũng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Khả năng của chúng tôi là tạo ra được sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý trong hoạt động của khách hàng.

1. Thẩm quyền: Sở Công Thương

2. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trụ tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực;
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

3. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trụ tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực;
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

4. Công việc T-Legal thực hiện:

 • Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Sở Công thương;
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận giấy xác nhận cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

5. Thời gian thực hiện thủ tục: 20 – 25 ngày làm việc

6. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;
 • Thông tư 73/1999/TT-BTC hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

T-Legal hy vọng có may mắn được đồng hành và chia sẻ với khách hàng như một người bạn pháp lý tin cậy !. Nếu Quý khách hàng  có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ T-Legal để được hỗ trợ.

Công ty TNHH TLegal Việt Nam

Dịch vụ khác

Hotline: 096.948.3539