Thủ tục Thông báo hoạt động sau cấp phép của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (không do Sở Công thương cấp phép)

T-Legal được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính tại Việt Nam. Thủ tục Thông báo hoạt động sau cấp phép của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (không do Sở Công thương cấp phép) cũng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Khả năng của chúng tôi là tạo ra được sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý trong hoạt động của khách hàng.

1. Thẩm quyền: Sở Công Thương

2. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục thông báo hoạt động sau cấp phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (không do Sở Công thương cấp phép)

2.1. Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép:

 • Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép;
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở;
 • Thư bổ nhiệm do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký;
 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của lao động làm việc tại Văn phòng Đại diện;
 • Bản sao công chứng giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Bản sao hộ chiếu.

2.2. Thông báo thay đổi trụ sở văn phòng đại diện:

 • Thông báo thay đổi trụ sở;
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở.

2.3. Thông báo thay đổi người đứng đầu:

 • Thông báo thay đổi người đứng đầu;
 • Thư của công ty mẹ do người có thẩm quyền ký thông báo về việc thay đổi người đứng đầu;
 • Bản sao văn bản chấp thuận của Cơ quan cấp phép cho phép thay đổi người đứng đầu (nếu có);
 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của người đứng đầu mới;
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của người đứng đầu cũ.

2.4. Thông báo thay đổi nhân sự của văn phòng đại diện:

 • Thông báo thay đổi nhân sự;
 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lí lịch của nhân viên mới;
 • Đối với nhân viên thôi việc: Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của nhà nước.

3. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

3.1. Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép:

 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở;
 • Thư bổ nhiệm do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký;
 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của lao động làm việc tại Văn phòng Đại diện;
 • Bản sao công chứng giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Bản sao hộ chiếu.

3.2. Thông báo thay đổi trụ sở văn phòng đại diện:

 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở

3.3. Thông báo thay đổi người đứng đầu:

 • Thư của công ty mẹ do người có thẩm quyền ký thông báo về việc thay đổi người đứng đầu;
 • Bản sao văn bản chấp thuận của Cơ quan cấp phép cho phép thay đổi người đứng đầu (nếu có);
 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của người đứng đầu mới;
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của người đứng đầu cũ.

3.4. Thông báo thay đổi nhân sự của văn phòng đại diện:

 • Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của nhân viên mới;
 • Đối với nhân viên thôi việc: Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của nhà nước

4. Công việc T-Legal thực hiện:

 • Tư vấn thủ tục thông báo hoạt động sau cấp phép của văn phòng đại diện không do sở Công thương cấp phép
 • Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Sở Công thương
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận thông báo bằng văn bản từ Sở Công thương
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

5. Thời gian thực hiện thủ tục: 20 – 25 ngày làm việc

6. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.
 • Thông tư 73/1999/TT-BTC hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

T-Legal hy vọng có may mắn được đồng hành và chia sẻ với khách hàng như một người bạn pháp lý tin cậy !. Nếu Quý khách hàng  có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ T-Legal để được hỗ trợ.

Công ty TNHH TLegal Việt Nam

Dịch vụ khác

Hotline: 096.948.3539