Xử lý vi phạm hành chính khi không thực hiện Kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm

Dịch Vụ Luật thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề pháp lý doanh nghiệp, từ các vấn đề nội bộ, hoạt động kinh doanh tới các giao dịch thương mại và đầu tư. Các luật sư, chuyên gia tư vấn của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc  tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xin các loại giấy phép cần thiết để hoạt động sản xuất và kinh doanh Thực phẩm tại Việt Nam.

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng, bắt buộc thực hiện định kỳ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Điều 8 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP đã quy định về việc cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

……

  1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, bao gồm:

……

  1. c)Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu):

– 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.

– 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.

Ngoài ra tại điều 13 của thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cũng quy định về việc lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ:

……

  1. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân chủ động mời cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
  2. Các chỉ tiêu để kiểm nghiệm định kỳ là các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đã công bố trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc trên nhãn sản phẩm đang lưu hành; một số chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vật đã công bố trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc theo quy định của pháp luật.
  3. Kết quả kiểm nghiệm của các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ, kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được tổ chức, cá nhân sử dụng làm kết quả kiểm nghiệm định kỳ nếu đáp ứng yêu cầu tại Khoản 3 Điều này.

 

NẾU DOANH NGHIỆP KHÔNG THỰC HIỆN KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ

Doanh nghiệp khi kiểm tra chưa thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc kiểm nghiểm sản phẩm định kỳ thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo khoản 3, điều 21, khoản 3b điều 26 và khoản b điều 28 nghị định 178/2013/NĐ-CP của chính phủ với mức xử phạt từ 5.000.000 -15.000.000 đồng.

Chỉ trong tháng 8/2016 đã có đến 03 doanh nghiệp bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính lên đến 25.000.000 đồng vì không duy trì việc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định.

http://www.vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html

Dịch Vụ Luật hy vọng có may mắn được đồng hành và chia sẻ với khách hàng như một người bạn pháp lý tin cậy !. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Dịch Vụ Luật để được hỗ trợ.

HỖ TRỢ TƯ VẤN:   /   093.123.3539 

Dịch vụ khác

Hotline: 093.123.3539