Nên thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN hay TNHH? Tư vấn chi tiết

Để đưa ra được câu trả lời cho vấn đề nên thành lập công ty cổ phần hay thành lập công ty TNHH, trước tiên, chúng ta cần nắm rõ các thông tin về ưu, nhược điểm cũng như so sánh được sự giống và khác nhau giữa hai loại hình doanh nghiệp này. 

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

So sánh công ty TNHH và công ty cổ phần

1. Giống nhau

Về cơ bản, cả công ty cổ phần và công ty trách hữu hạn đều:

 • Có tư cách pháp nhân (căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020);
 • Phải thực hiện trách nhiệm với người lao động và trách trách nhiệm đóng thuế theo các quy định tương ứng của pháp luật hiện hành;
 • Mọi cổ đông hoặc thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty theo phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 
 • Cổ đông/thành viên của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

2. Khác nhau

Dù vậy, giữa hai loại hình doanh nghiệp này vẫn có nhiều khác biệt rõ rệt. Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa công ty TNHH và cổ phần mà bạn cần biết để cân nhắc nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH.  

Tiêu chí Công ty TNHH Công ty Cổ phần
Vốn điều lệ
 • Là tổng giá trị vốn góp của các thành viên trong công ty (trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày thành lập).
 • Được chia theo tỉ lệ phần trăm góp vốn của các thành viên. 
 • Là tổng mệnh giá cổ phần được đăng ký mua hoặc đã bán khi thành lập công ty.
 • Được chia thành nhiều phần tương đương với tỉ lệ vốn góp của các cổ đông gọi là cổ phần.
Số lượng thành viên
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên có duy nhất 1 thành viên.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên có từ 2 đến tối đa 50 thành viên.
 • Tối thiểu 3 cổ đông, không có giới hạn về số lượng tối đa.
Cơ cấu tổ chức Có thể tổ chức thành lập theo 1 trong 2 hình thức sau đây:

Có thể tổ chức hoạt động và quản lý theo 1 trong 2 mô hình sau đây:

 • Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc/Tổng giám đốc.
 • Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Giám đốc/Tổng giám đốc.
Khả năng huy động vốn
 • Không được phát hành cổ phiếu.
 • Có thể tăng vốn điều lệ, huy động vốn bằng cách tiếp nhận vốn góp của thành viên mới hoặc tăng vốn góp của thành viên hiện có.
 • Có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần, cổ phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán.
Khả năng chuyển nhượng vốn Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải thành viên trong công ty khi các thành viên còn lại của công ty không mua hết hoặc không mua.
 • Trong 3 năm đầu thành lập: Cổ đông sáng lập (tức những người đăng ký thành lập công ty) chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập còn khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Sau 3 năm thành lập: Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần.
 • Cổ đông khác được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần.

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần và công ty TNHH

Dựa vào các tiêu chí so sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn nêu trên, chúng ta có thể đưa ra được những ưu, nhược điểm của công ty cổ phần và công ty TNHH như sau:

Công ty cổ phần

Ưu điểm 
 • Khả năng, thủ tục chuyển nhượng cổ phần tương đối dễ dàng.
 • Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn, giúp giảm mức độ rủi ro cho các cổ đông.
 • Khả năng huy động vốn cao, linh hoạt do được phát hành cổ phiếu và không có giới hạn về số lượng tối đa cổ đông góp vốn. Điều này cho phép công ty có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Nhược điểm
 • Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn so với công ty TNHH, khó quản lý và điều hành công ty.

➤ Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Ưu điểm 
 • Cơ cấu tổ chức và hình thức quản lý công ty đơn giản.
 • Tương tự công ty cổ phần, thành viên công ty TNHH chỉ cần chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn đã góp. Điều này cho phép hạn chế rủi ro trong trường hợp công ty hoạt động kinh doanh kém phát triển, thua lỗ hoặc phá sản.
Nhược điểm
 • Hạn chế về khả năng chuyển nhượng vốn.
 • Khả năng huy động vốn khó khăn hơn so với công ty cổ phần vì không được phát hành cổ phiếu và có giới hạn về số thành viên tối đa của công ty.

➤ Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Như vậy, có thể thấy, tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng thành viên/cổ đông góp vốn, quy mô hoạt động và khả năng tài chính mà bạn có thể quyết định nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. 

Chẳng hạn, nếu muốn hoạt động theo quy mô lớn, muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán, bạn có thể lựa chọn đăng ký thành lập công ty cổ phần. Ngược lại, nếu bạn muốn start-up hoạt động theo quy mô nhỏ, dễ dàng quản lý, vận hành công ty thì đăng ký thành lập công ty TNHH sẽ là lựa chọn phù hợp. 

Thông qua những phân tích về sự khác biệt, ưu – nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần nêu trên, Luật An Tín đã giúp bạn giải đáp câu hỏi: “Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?”. Nếu bạn cần hỗ trợ chi tiết về thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cổ phần hoặc công ty TNHH, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc)090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

Các câu hỏi thường gặp về công ty cổ phần và công ty TNHH

1. Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần là gì?

 • Ưu điểm của công ty cổ phần: 
  • Khả năng, thủ tục chuyển nhượng cổ phần tương đối dễ dàng.
  • Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn, giúp giảm mức độ rủi ro cho các cổ đông.
  • Khả năng huy động vốn cao, linh hoạt do được phát hành cổ phiếu và không có giới hạn tối đa về số lượng cổ đông góp vốn. Điều này cho phép công ty có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
 • Nhược điểm của công ty cổ phần:
  • Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn so với công ty TNHH, khó quản lý và điều hành.

2. Ưu, nhược điểm của công ty TNHH là gì?

 • Ưu điểm của công ty TNHH:
  • Cơ cấu tổ chức và hình thức quản lý công ty đơn giản.
  • Tương tự công ty cổ phần, thành viên công ty TNHH chỉ cần chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn đã góp ➞ Hạn chế rủi ro trong trường hợp công ty hoạt động kinh doanh kém phát triển, thua lỗ hoặc phá sản.
 • Nhược điểm của công ty TNHH:
  • Hạn chế về khả năng chuyển nhượng vốn.
  • Khả năng huy động vốn khó khăn hơn so với công ty cổ phần vì không được phát hành cổ phiếu và có giới hạn về số thành viên tối đa của công ty.

3. Những điểm giống nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần là gì?

Về cơ bản, cả công ty cổ phần và công ty trách hữu hạn đều:

 • Có tư cách pháp nhân (căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Phải thực hiện trách nhiệm với người lao động và trách trách nhiệm đóng thuế theo các quy định tương ứng của pháp luật hiện hành.
 • Mọi cổ đông hoặc thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty theo phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 
 • Cổ đông/thành viên của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

4. Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng thành viên/cổ đông góp vốn, quy mô hoạt động và khả năng tài chính mà bạn có quyết định nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. 

Chẳng hạn, nếu muốn hoạt động theo quy mô lớn, muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán, bạn có thể lựa chọn thành lập công ty cổ phần. Ngược lại, nếu bạn muốn start-up hoạt động theo quy mô nhỏ, dễ dàng quản lý, vận hành công ty thì thành lập công ty TNHH sẽ là lựa chọn phù hợp.

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.