Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai ở đâu? Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đi tìm hiểu và giải đáp về các thắc mắc trên.

Nếu bạn muốn đăng ký giấy phép thành lập công ty thì cần đăng ký giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi bạn muốn đặt trụ sở doanh nghiệp. Bài viết dưới đây Dichvuluat.vn sẽ cùng bạn đi giải đáp các thắc mắc khi làm thủ tục đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Phòng đăng ký kinh doanh

 • Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân. Quyền, nghĩa vụ và thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 và đến nay là Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã. Các xã, thành phố thuộc tỉnh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện). Phòng đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: 108 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: (0251) 8850 777

Email: Phongdkkddongnai@gmail.com

Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện tại Đồng Nai

 • Phòng đăng ký Kinh doanh Biên Hòa
 • Phòng đăng ký Kinh doanh Long Khánh
 • Phòng đăng ký kinh doanh Cẩm Mỹ
 • Phòng đăng ký kinh doanh Định Quán
 • Phòng đăng ký kinh doanh Long Thành
 • Phòng đăng ký Kinh doanh Nhơn Trạch
 • Phòng đăng ký kinh doanh Tân Phú
 • Phòng đăng ký kinh doanh Thống Nhất
 • Phòng đăng ký kinh doanh Trảng Bom
 • Phòng đăng ký Kinh doanh Vĩnh Cửu
 • Phòng đăng ký kinh doanh Xuân Lộc

Vị trí và chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch và kế hoạch phát triển. Kinh tế – xã hội; Tổ chức thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố; Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn; Đăng ký kinh doanh; Tổng hợp, thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Quản lý đấu thầu; Các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

 • Dự thảo quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; Các cân đối lớn về kinh tế – xã hội của tỉnh; Bao gồm cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;
 • Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp thực hiện các cân đối lớn về kinh tế – xã hội của tỉnh;
 • Soạn thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;
 • Dự thảo các quyết định, chỉ thị; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
 • Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;
 • Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
 • Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Phối hợp với các sở, ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh


giấy phép kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Giấy phép kinh doanh là gì?

 • Giấy phép kinh doanh là văn bản ghi lại sự cho phép của các cá nhân; tổ chức được cấp phép hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan nhà nước. Khi các đối tượng đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Là căn cứ để ghi ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ để xác minh năng lực pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bình Dương trở thành khu vực văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, Bình Dương đã tập trung đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm; Bệnh viện; Trường học; Lưới điện; Bưu chính viễn thông, khu đô thị, khu dân cư… trong đó tập trung nhiều dự án nổi bật, quan trọng tại Thành phố mới Bình Dương. Mục tiêu của tỉnh Bình Dương là xây dựng nền kinh tế năng động dựa trên sự sáng tạo; hình thành vùng sản xuất công nghệ cao có sức cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư là các doanh nghiệp lớn; các tập đoàn đa quốc gia và các nhà cung cấp có năng lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đồng Nai cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh.
 • Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tại Đồng Nai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh

Dành cho doanh nghiệp

 • Tùy từng loại hình công ty sẽ có những thành phần hồ sơ khác nhau nhưng về cơ bản thì cần có những giấy tờ sau:
 • Đơn đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của công ty;
 • Danh sách cổ đông / thành viên sáng lập / người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu sau:
 • Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là ‘tổ chức nước ngoài’ thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Đối với hộ kinh doanh

 • Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định tại Thông tư số: 02/2019 / TT-BKHĐT)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT) đối với ngành, nghề có điều kiện.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (nơi kinh doanh) hoặc hợp đồng thuê mặt bằng (có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công chứng nhà nước)

Hồ sơ sau khi đăng ký kinh doanh thành công tại  Đồng Nai mà khách hàng nhận được:

– Giấy phép kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai

– Con dấu công ty

– Thông báo phát hành mẫu con dấu

– Đăng báo cáo kinh doanh

– Hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khi sở hữu doanh nghiệp. Vấn đề hợp tác giữa các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp.

– Tư vấn chọn tên công ty: Tính ý nghĩa, tính giá trị thương hiệu, kiểm tra sự trùng lặp của 3 yếu tố.

– Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh: Loại hình kinh doanh phù hợp và có lợi nhất cho sản phẩm.

– Tư vấn hướng nghiệp: Chọn ngành chính và mở rộng các ngành dự phòng.

– Soạn thảo điều lệ công ty, mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp, mẫu hợp đồng lao động, mẫu quyết định bổ nhiệm, mẫu quy chế hoạt động, nội quy công ty…

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, lập danh sách thành viên, đăng ký cổ phần…

– Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, nhận kết quả / thông báo.

– Khắc dấu pháp nhân và niêm yết thông báo mẫu con dấu.

– In ấn và đóng hồ sơ thành lập. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ngân hàng và kê khai thuế lần đầu.

tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Giá dịch vụ: 1.900.000 VNĐ bao gồm các công việc sau:

 • Đăng ký thuế lần đầu với đăng ký kinh doanh.
 •  Khắc dấu pháp nhân (con dấu tốt, đẹp),
 •  Làm mẫu con dấu và nộp hồ sơ đăng ký mẫu dấu tại phòng đăng ký kinh doanh. 
 • Đăng thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bắt buộc). 

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai có giờ làm việc và hoạt động theo giờ hành chính của nhà nước. Như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30-11h30;
 • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.
 • Cơ quan không làm việc thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết ​​theo quy định của nhà nước

Lời kết

Qua bài viết trên của TNCNonline mong rằng đã cung cấp cho các bạn các thông tin liên quan, cần thiết về địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ và các thủ tục xin giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai để bạn có thể thực hiện những thủ tục đó một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian nhất.

Chúc các bạn thành công!

 

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.