Bạn muốn đăng ký địa điểm kinh doanh nhưng còn gặp khó khăn về thủ tục, hồ sơ? Bài viết dưới đây chúng mình sẽ cùng bạn đi giải quyết tất cả các khó khăn, thắc mắc về thủ tục trên.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh là một trong những thủ tục bắt buộc, là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện khi muốn mở rộng địa điểm kinh doanh, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính. Bên cạnh đó, khi một doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh nhưng không muốn phát sinh thủ tục khai thuế phức tạp như chi nhánh mà có thể phát sinh hoạt động kinh doanh nên chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh. Hãy cùng với TNCNOnline tìm hiểu về các thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh dưới bài viết này nhé!

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh 

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, là nơi doanh nghiệp thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản phẩm đến sản phẩm. Sản xuất để tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích kiếm lời.

Địa điểm kinh doanh phải được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Công ty Anpha có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và một số cửa hàng tại Đống Đa, Nam Từ Liêm. Theo quy định hiện hành, ngoài trụ sở chính, công ty Anpha có thể lập địa điểm kinh doanh đối với các cửa hàng nêu trên với điều kiện các cửa hàng đó phải có đăng ký kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh

Đặc điểm của địa điểm kinh doanh

Để hiểu rõ hơn địa điểm kinh doanh là gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có các đặc điểm sau

 •  Là địa điểm thực hiện các hoạt động kinh doanh, được phép đăng ký một số ngành, nghề kinh doanh theo đăng ký của doanh nghiệp, có mã 5 số riêng, được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999, đây là Mã số thuế của địa điểm kinh doanh.
 • Không có con dấu riêng, không đứng tên hợp đồng kinh tế, không hóa đơn, không mã số thuế riêng. Trường hợp địa điểm kinh doanh trùng với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp thì thực hiện kê khai, nộp thuế đối với địa điểm kinh doanh. Trường hợp địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty thì địa điểm đó phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại chi cục thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.
 • Địa điểm kinh doanh phải thực hiện hạch toán thuế tùy theo công ty theo hình thức kê khai thuế tập thể.

Điều kiện để doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh

– Một doanh nghiệp có thể đặt trụ sở kinh doanh của mình bên ngoài trụ sở chính của công ty. Địa điểm kinh doanh cần được đặt đúng tên và phải thông báo lập địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Điều kiện về tên địa điểm kinh doanh:

 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên địa điểm kinh doanh không được vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Ngoài tên bằng tiếng Việt, doanh nghiệp có thể đặt tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Phần tên địa điểm kinh doanh không được sử dụng các từ ‘công ty’, ‘doanh nghiệp’.
 • Doanh nghiệp phải gắn tên địa điểm kinh doanh tại nơi tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

– Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mở địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh và kê khai nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

Ưu điểm và nhược điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh

Ưu điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh

Chúng ta có thể thấy những ưu điểm sau:

 • Có khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau trong hoặc ngoài tỉnh / thành phố
 • Việc hạch toán và kê khai thuế phụ thuộc vào công ty mẹ
 • Có chức năng kinh doanh
 • Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã của đơn vị trực thuộc.
 • Thuế địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hàng năm 1.000.000 đồng. Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 156. Kê khai thuế môn bài: “1. Người nộp thuế môn bài nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác với tỉnh nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp các đơn vị trực thuộc. ”
 • Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản và nhanh chóng hơn.
 • Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh trở lại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh rất gọn nhẹ, nhanh chóng và dễ dàng, thông thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Đặt trụ sở chính; Không phải làm thủ tục đóng thuế, đóng dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nhược điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh

Tất nhiên, sẽ không có gì là hoàn hảo, đằng sau những ưu điểm sẽ luôn có những nhược điểm nhỏ:

 • Địa điểm kinh doanh sẽ không có quyền đăng ký con dấu riêng
 • Phải kê khai thuế tùy theo công ty mẹ
 • Không được phép thành lập tại tỉnh mà công ty mẹ không có trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Phải nộp thuế môn bài.

Một số yêu cầu cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh

Giấy đăng ký địa điểm kinh doanh

Giới thiệu về tên địa điểm kinh doanh

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 thì “1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. ”.
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc dán tại trụ sở chính của địa điểm kinh doanh.
 • Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:
 • ‘Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký bằng tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt’.
 • “Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng các từ“ công ty ”,“ doanh nghiệp ”.

Mã địa điểm kinh doanh

 • Căn cứ khoản 6 Điều 8 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP: “Mã địa điểm kinh doanh là mã gồm 5 chữ số, được cấp theo các số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã này không phải là Mã số thuế của địa điểm kinh doanh ”.

Địa chỉ nơi kinh doanh

 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Ngành nghề kinh doanh

 • Địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào công ty mẹ và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp khi muốn thành lập địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị những vấn đề sau:

 • Doanh nghiệp khi đưa ra quyết định thành lập địa điểm kinh doanh cần lưu ý đến tên địa điểm kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh, nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn mười ngày kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Và bên trong thông báo mà các doanh nghiệp gửi đến các cơ quan nhà nước sẽ bao gồm một số nội dung sau:

 •  Đã được cấp mã số doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh ở nhiều nơi)
 • Tên và địa chỉ địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần. Ghi rõ địa điểm kinh doanh hoạt động trong những lĩnh vực nào trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
 •  Thông tin của người đứng đầu địa điểm kinh doanh như họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu Việt Nam đối với người Việt Nam, hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ tùy thân khác có hiệu lực đối với trường hợp người nước ngoài.
 • Trường hợp lập địa điểm kinh doanh tại trụ sở chính trực thuộc doanh nghiệp thì phải ghi họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật có thể là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.- Khi thành lập địa điểm kinh doanh tại chi nhánh phải có thông tin về họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị thông tin thành lập địa điểm kinh doanh 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Tên của địa điểm kinh doanh được đề xuất
 • Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp và có cụm từ ‘Địa điểm kinh doanh’ đối với trường hợp đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Địa chỉ dự định của địa điểm kinh doanh.
 • Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh là: Mua bán và tiếp thị

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

 • Các giấy tờ quan trọng trong việc thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
 • 02 bản sao CMND / Căn cước công dân / Hộ chiếu bản sao có công chứng không quá 03 tháng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh nếu người đứng đầu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mẹ
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng của người đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

 • Sau khi các công ty chuẩn bị xong hồ sơ với đầy đủ chữ ký thì các công ty sẽ nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

 • Sau khi hồ sơ được nộp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính pháp lý để cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh hoặc yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 5: Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Sau khi thẩm tra, xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật:

 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 
 • Đăng thông tin địa điểm lên cơ sở dữ liệu.

Lưu ý cần biết khi thành lập địa điểm kinh doanh

Lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mỗi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tuy không phải kê khai thuế và mở sổ sách kế toán nhưng phải nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng / năm (khác với văn phòng đại diện của công ty). Không phải nộp thuế môn bài).
 • Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng tỉnh, thành phố với doanh nghiệp thì chỉ phải kê khai nộp thuế môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp.
 • Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ khác tỉnh, thành phố doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế theo công văn số 13133 / CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tại Tỉnh.
 • Thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh;
 • Đối với địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh;
 • Đối với địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung một mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh và gửi thông báo phát hành hóa đơn cho từng địa điểm kinh doanh; kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế nơi đặt địa điểm.

Lời kết

Trên đây là những thông tin hữu ích về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh mà TNCNonline đã đưa ra cho các bạn , hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc, khó khăn về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh.

Chúc các bạn thành công!

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.