Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Cửa Hàng

Bạn đang có ý định mở cửa hàng kinh doanh nhưng chưa biết phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi giải đáp các thắc mắc về vấn đề này.

Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng ngày càng trở nên phổ biến và việc xin giấy phép kinh doanh cửa hàng cũng là một thủ tục bắt buộc đối với các cửa hàng đang hoạt động hoặc các cửa hàng sắp khai trương. Nếu bạn đang có dự định mở một cửa hàng để kinh doanh và còn loay hoay trong quá trình xin giấy phép kinh doanh cửa hàng thì trước tiên bạn cần phải có những bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc kinh doanh của mình. Nhưng, cần chuẩn bị những gì, các loại giấy phép, thủ tục ra sao thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ cung cấp cho bạn thông tin và thủ tục đăng ký đầy đủ nhất.

Các trường hợp cần đăng ký kinh doanh cửa hàng

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh (GPKD) là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện, loại giấy này thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì các điều kiện đầu tư, các khoản đầu tư kinh doanh đó trong quá trình hoạt động kinh doanh

Điều kiện kinh doanh là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải đáp ứng khi kinh doanh một ngành, nghề cụ thể, thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác). Trên thực tế, chúng ta thường gọi tắt tất cả các loại giấy tờ này là giấy phép kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay theo Luật Doanh nghiệp 2005 (luật cũ) là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không phải là giấy phép kinh doanh. Vì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đăng ký của cá nhân, tổ chức. Giấy phép kinh doanh là đơn xin phép của cá nhân hoặc tổ chức.

Giấy chứng nhận kinh doanh của hàng

Kinh doanh bán lẻ có cần đăng ký kinh doanh cửa hàng không?

Nhà nước quy định rõ đối tượng bắt buộc phải đăng ký kinh doanh: hộ kinh doanh (cửa hàng, hộ sản xuất, …), mô hình công ty (tư nhân, cổ phần, TNHH …).

Các trường hợp không phải xin giấy phép kinh doanh theo Nghị định 78/2015 / NĐ-CP, hộ kinh doanh trong lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp, bán hàng rong … và các lĩnh vực kinh doanh có thu nhập thấp trên địa bàn. Địa phương. Trừ những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

kinh doanh cửa hàng

Các trường hợp cần đăng ký kinh doanh cửa hàng

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngoài các trường hợp trên phải ‘đăng ký kinh doanh’ nếu sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động. Trường hợp sử dụng thường xuyên trên 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định 185/2013 / NĐ-CP, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đăng ký kinh doanh cửa hàng ở đâu?

Nếu bạn muốn xin giấy phép thành lập công ty thì bạn cần phải xin giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh / thành phố nơi bạn muốn đặt trụ sở kinh doanh. Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc.

 • Ví dụ: Bạn muốn xin giấy phép kinh doanh để mở công ty tại Tỉnh Vĩnh Phúc thì bạn nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi cấp giấy phép kinh doanh là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Nếu bạn muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì xin giấy phép kinh doanh tại phòng kinh tế – tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh muốn đặt trụ sở. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh là 4 ngày làm việc.

 • Ví dụ: Khi thành lập công ty tại Hà Nội, bạn muốn xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bạn cần đăng ký kinh doanh ở đâu? = Câu trả lời là bạn cần phải xin giấy phép kinh doanh tại Phòng kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng

 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện của hàng kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng đến phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:
 • Tên cửa hàng kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Số điện thoại, số fax, email (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lượng nhân viên;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ cư trú, số và ngày cấp Thẻ CCCD / CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành lập cửa hàng kinh doanh đối với cửa hàng kinh doanh do cá nhân thành lập, của đại diện đối với trường hợp kinh doanh cửa hàng do nhóm cá nhân thành lập.
 • Kèm theo đơn đăng ký cửa hàng kinh doanh phải có bản sao hợp lệ thẻ CCCD / CMND / Hộ chiếu của các cá nhân tham gia kinh doanh hoặc người đại diện cửa hàng kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cửa hàng cho hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 • Kinh doanh ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phải phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 • Trả phí đăng ký theo yêu cầu.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ bằng văn bản cho người nộp hồ sơ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người kinh doanh cửa hàng.

– Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của hàng mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 • Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách cửa hàng kinh doanh đã đăng ký của tháng trước cho cơ quan thuế cung cấp, Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

Về việc lựa chọn mô hình kinh doanh

Việc lựa chọn một mô hình pháp lý để kinh doanh là rất quan trọng. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất để bắt đầu kinh doanh. Mô hình pháp lý có thể thay đổi cấu trúc trong tương lai, gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp của bạn. Do đó, tốt hơn là nên đưa ra quyết định về việc lựa chọn một mô hình pháp lý trước khi bắt đầu kinh doanh. 

Về việc chọn tên cửa hàng, tên doanh nghiệp

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ tên cửa hàng của mình ngắn gọn và dễ nhớ. Đặc biệt, nó cần có một ý nghĩa nhất định và gắn liền với mặt hàng mà bạn đang kinh doanh. Để khi nhắc đến mặt hàng đó, mọi người sẽ nghĩ ngay đến cửa hàng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng phải lưu ý những Điều Cấm khi đặt tên công ty, doanh nghiệp, cửa hàng.

Về việc khai trương cửa hàng

Địa điểm mở cửa hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của cửa hàng. Chọn sai vị trí rất có thể khiến doanh nghiệp của bạn thất bại. Tùy thuộc vào túi tiền để lựa chọn địa điểm mở cửa hàng, tuy nhiên những cửa hàng mặt tiền trên các trục đường chính, đông dân cư thường mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt.

Về điều kiện hàng hóa bạn kinh doanh tại cửa hàng

Đó phải là những mặt hàng mà pháp luật không cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh. Bạn cũng cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý như giấy phép kinh doanh, các hình thức kinh doanh của cửa hàng. Bạn nên tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với mặt hàng, dòng sản phẩm mà bạn sẽ kinh doanh xem có điều kiện gì khác không.

Về thủ tục thành lập

Sau khi bạn đã đáp ứng được các điều kiện trên thì đây là bước quan trọng nhất để bạn có thể mở cửa hàng một cách hợp pháp. Các chủ cửa hàng kinh doanh thường chọn hình thức kinh doanh hộ gia đình. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác để bạn lựa chọn như: doanh nghiệp độc quyền hoặc công ty….

Những lưu ý sau khi được cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng?

Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cửa hàng, doanh nghiệp phải thực hiện hàng loạt công việc theo quy định của pháp luật như khắc dấu, công bố báo cáo thành lập, lập sổ thành viên, in hóa đơn, kê khai thuế ban đầu …

 •  Kiểm tra nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh cửa hàng (Giấy phép kinh doanh). Khi phát hiện nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có sự khác biệt (không chính xác) với hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 •  Khắc dấu:

Trước ngày 15/7/2015 để khắc dấu doanh nghiệp, bạn cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được hướng dẫn cụ thể.

Sau ngày này, theo Luật Doanh nghiệp 2014, thủ tục khắc dấu được đơn giản hóa, doanh nghiệp có thể chủ động khắc dấu tại đơn vị có thẩm quyền.

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
 • Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài
 • Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT)
 • Treo bảng tại trụ sở công ty (Liên hệ để được hỗ trợ)
 • Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đã góp đủ vốn (chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn 
 • Công ty phải thông báo thời gian làm việc tại trụ sở chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Lập sổ đăng ký thành viên / cổ đông, giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày.
 • Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính hàng năm tại Chi cục Thống kê quận (huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • 12. Các tài liệu của doanh nghiệp phải được lưu trữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải có văn bản thông báo thời hạn, thời điểm tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong thời hạn 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi nội dung.
 • Cá nhân thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký kinh doanh (ĐKKD) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, đầy đủ, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp vi phạm pháp luật xảy ra trước và sau khi đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động kinh doanh.

lưu ý khi đăng ký kinh doanh cửa hàng

Lời kết

Trên đây là tổng hợp những thông tin quan trọng về thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng mà TNCNonline đã cung cấp cho bạn cùng với những vấn đề xoay quanh công việc này. Hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện và thủ tục để có thể thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng một cách suôn sẻ. Đặc biệt là khi tự mình làm chủ với tài năng và năng lực của mình để cải thiện tài chính, thu nhập cho bản thân và gia đình. Và tránh những rắc rối không cần thiết trong công việc kinh doanh của bạn.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.