Thủ tục Tăng Vốn Điều Lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bài viết này Luật An Tín cập nhật thông tin mới nhất về: Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ (vốn đầu tư dự án) cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Những lưu ý cần phải biết khi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Có link TẢI HỒ SƠ MIỄN PHÍ.

Trường hợp nào công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thay đổi tăng vốn điều lệ?

Trong thời đại kinh tế hội nhập hiện nay, công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Đây là loại hình doanh nghiệp mà các cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập công ty thông qua hình thức:

 • Góp vốn một phần.
 • Góp vốn toàn phần (công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài).

Vậy, trường hợp nào thì cần tiến hành thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ (vốn đầu tư) khi:

 • Tăng vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư.
 • Tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể tăng vốn điều lệ (vốn đầu tư) theo 2 hình thức sau:

 • Các thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp tăng phần vốn góp.
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc Việt Nam khác góp thêm vốn vào công ty. 

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, khi thực hiện các thủ tục pháp lý tại Việt Nam sẽ phức tạp và bị kiểm soát chặt chẽ hơn so với công ty có 100% vốn Việt Nam.

Do đó, tại bài viết này Luật An Tín sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ và thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp tham khảo chi tiết.

Thủ tục Tăng Vốn Điều Lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ, thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty có một phần hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài khá phức tạp, bao gồm 3 bước cơ bản sau:

1. Kê khai thông tin dự án đầu tư

Doanh nghiệp cần kê khai thông tin dự án đầu tư trực tuyến và nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

➤ Kê khai trực tuyến: Doanh nghiệp tiến hành các bước sau:

 • Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại link: https://fdi.gov.vn/.
 • Chọn đầu mục: “Khai hồ sơ trực tuyến” và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bao gồm: Thông tin về nhà đầu tư, thông tin dự án, thông tin doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ bằng cách nhấn chọn “Hoàn thành”.

Sau khi hoàn tất kê khai thông tin dự án đầu tư trực tuyến, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo đã đăng ký thành công và mã đăng ký để theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng.

➤ Nộp hồ sơ bản giấy: 

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được kết quả phê duyệt hồ sơ kê khai trực tuyến hợp lệ, doanh nghiệp cần tải hồ sơ, in bản giấy và tiến hành nộp hồ sơ thông tin dự án đầu tư bản giấy tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT), nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Tùy vào cơ quan tiếp nhận hồ sơ ở mỗi tỉnh, thành mà doanh nghiệp cần hoặc không cần nộp hồ sơ kê khai thông tin dự án đầu tư bản giấy. 

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi thay đổi tăng vốn điều lệ (vốn đầu tư dự án) đồng nghĩa với việc thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư sẽ thay đổi. Bởi vậy, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. 

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn bao gồm: 

 • Đơn đề nghị thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Quyết định về việc thay đổi, điều chỉnh thông tin dự án của nhà đầu tư.
 • Báo cáo tiến trình thực hiện của dự án đầu tư tại thời điểm đề nghị điều chỉnh.
 • Giấy phép đầu tư: Bản gốc và bản sao công chứng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao chứng thực.
 • Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân/giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư:
  • Nhà đầu tư là cá nhân: CCCD/Hộ chiếu/CMND.
  • Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập.
 • Trường hợp doanh nghiệp không tự thực hiện thủ tục thì chuẩn bị:
  • Văn bản ủy quyền.
  • Bản sao chứng thực Hộ chiếu/CCCD/CMND của người được ủy quyền.
 • Văn bản, tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn tính đến thời điểm điều chỉnh như:
  • Bản sao công chứng báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  • Xác nhận của ngân hàng đối với tài khoản vốn của nhà đầu tư. 
 • Sao kê tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư chứng minh số dư tài khoản cao hơn hoặc bằng phần vốn tăng thêm hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn.

➤ Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư tại Sở KHĐT hoặc Ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời gian cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ là 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp:
  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trả lời bằng văn bản và hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung và nộp hồ sơ lại từ đầu.

Lưu ý: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kê khai thông tin dự án đầu tư, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho Phòng đăng ký đầu tư tại Sở KHĐT hoặc Ban quản lý khu công nghiệp. Nếu quá thời hạn này, hồ sơ đã kê khai trực tuyến sẽ không còn hiệu lực. 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong vòng 10 ngày sau khi các thành viên hay chủ sở hữu hoàn thành việc góp đủ vốn tăng thêm như đã cam kết, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Biên bản họp về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc Đại hội cổ đông (Công ty cổ phần).
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu/các thành viên/cổ đông.
 • Bản sao chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Người được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục cần chuẩn bị: Giấy ủy quyền, Hộ chiếu/CCCD/CMND (bản sao chứng thực).

Trường hợp doanh nghiệp tiếp nhận vốn góp từ các nhà đầu tư mới cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư mới.
 • Giấy xác nhận về việc hoàn tất góp vốn của các thành viên mới.
 • Bản sao chứng thực Hộ chiếu/CCCD/CMND của các thành viên/cổ đông mới.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty

➤ Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty.
 • Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở KHĐT (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).
 • Sở KHĐT giải quyết, xét duyệt hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc:
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Đồng thời, Sở KHĐT sẽ đăng công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và tiến hành nộp lại từ đầu.

Lưu ý: Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài góp vốn thêm vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đến tăng số lượng thành viên/cổ đông của doanh nghiệp, thì trước khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin chấp nhận góp vốn, mua vốn góp, mua cổ phần vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

6 lưu ý cần biết khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các công việc sau:

 1. Nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm tăng vốn điều lệ.
 2. Trường hợp tăng vốn điều lệ dẫn đến tăng tiền thuế môn bài phải nộp hằng năm: Doanh nghiệp cần tiến hành nộp bổ sung phần tăng thêm. 
 3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư: Nếu tổng vốn đầu tư tăng từ 20% trở lên, dẫn tới thay đổi quy mô dự án (Đối với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư).
 4. Thực hiện thủ tục thay đổi mức ký quỹ: Đối với trường hợp dự án có quy định về mức ký quỹ từ 1% – 3% tổng vốn đầu tư.
 5. Thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ: Nếu nhà đầu tư không góp đủ vốn như đã cam kết. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày hết hạn góp vốn.
 6. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần đáp ứng 2 yêu cầu sau: 
 • Thời gian doanh nghiệp hoạt động tối thiểu là 2 năm.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, thanh toán nợ cho đối tác, khách hàng.

Dịch vụ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật An Tín

Bạn đang cần thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Tuy nhiên, thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam rất phức tạp. Điều này khiến bạn lo lắng về những khó khăn và rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện?

Đừng lo, bạn có thể tham khảo dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói tại Luật An Tín với chi phí cực kỳ hợp lý. 

Khi đến với Luật An Tín, doanh nghiệp sẽ được: 

 • Hướng dẫn chi tiết, giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Thủ tục thực hiện đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn, tất cả các vấn đề còn lại, Luật An Tín sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết từ A – Z. Sau đó, bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Tối ưu chi phí thực hiện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa.
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, cam kết hoàn thành công việc đúng theo thỏa thuận.

Đặc biệt, sau khi sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật An Tín, nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý, kế toán trong suốt quá trình hoạt động, Luật An Tín sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ có thể tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh của mình mà không cần lo lắng về vấn đề pháp lý.

Trên đây là những thông tin mới nhất về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà Luật An Tin cập nhật và chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có thêm bất cứ thắc mắc nào hoặc quan tâm đến dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật An Tín thì thì có thể liên hệ hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Quy trình tăng vốn điều lệ/tăng vốn đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm 3 bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư.
 • Bước 2: Tiến hành thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bước 3: Tiến hành thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Quy trình tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có một phần hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT xử lý hồ sơ.
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầy đủ bao gồm: 

 • Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc đại hội cổ đông (Công ty cổ phần).
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu hoặc các thành viên hoặc cổ đông.
 • Bản sao chứng thực: Giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh.
 • Giấy tờ tùy thân của người được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục và giấy ủy quyền.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

4. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn điều lệ bao gồm những gì?

Bộ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn bao gồm: 

 • Đơn đề nghị thay đổi, điều chỉnh giấy phép đầu tư.
 • Quyết định về việc điều chỉnh thông tin dự án của nhà đầu tư.
 • Báo cáo tiến trình thực hiện của dự án tại thời điểm đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư.
 • Giấy phép đầu tư: Bản gốc và bản sao công chứng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao công chứng.
 • Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân/giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư và người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn.

5. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện như thế nào?

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư tại Sở KHĐT hoặc Ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Cơ quan chức năng xét duyệt hồ sơ và trả kết quả.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn.

6. Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài có cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Có. Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có một phần hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài thì đồng thời cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Tăng vốn điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài có cần nộp tờ khai thuế môn bài không? 

Có. Khi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 30/1 năm sau năm thay đổi tại Chi cục thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

8. Tại sao nên sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật An Tín?

4 lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật An Tín:

 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng, thủ tục thực hiện đơn giản.
 • Luật An Tín đại diện doanh nghiệp thực hiện từ A – Z các công việc cần thiết và bàn giao kết quả tận nơi.
 • Tối ưu chi phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa.
 • Thời gian nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ như đã thỏa thuận.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Dịch vụ tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.