Hồ sơ – Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh CHI NHÁNH

Các trường hợp nào cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh? Chi tiết hồ sơ, thủ tục thay đổi tên; thay đổi địa chỉ cùng quận, khác quận/huyện; thay đổi người đứng đầu chi nhánh, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh… Hướng dẫn chi tiết và đính kèm file hồ sơ mẫu cho doanh nghiệp tải về miễn phí.

Trường hợp nào doanh nghiệp cần thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh?

Thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh là thủ tục bắt buộc nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi về tên chi nhánh công ty.
 • Thay đổi về địa chỉ của chi nhánh trong cả trường hợp cùng quận và khác quận.
 • Thay đổi thông tin của người đứng đầu chi nhánh.
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.
 • Thay đổi về thông tin đăng ký thuế.

Hồ sơ - Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh CHI NHÁNH

Hồ sơ và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của chi nhánh

1. Thủ tục thay đổi tên, ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu của chi nhánh

➡ Chuẩn bị hồ sơ

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi về tên chi nhánh, thông tin người đứng đầu chi nhánh hoặc ngành nghề kinh doanh của chi nhánh sẽ cần bị hồ sơ gồm các đầu mục sau:

Thành phần hồ sơ Thay đổi tên chi nhánh Thay đổi ngành nghề Thay đổi người đứng đầu chi nhánh
Thông báo về việc thay đổi nội dung chi nhánh theo Phụ lục II-9 x x x
Giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ x x x
CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh mới x

➤➤ Tải miễn phí:

➡ Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đã chuẩn bị về Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh

➡ Chờ nhận kết quả

 • Trong vòng 3 – 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới cho chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Riêng đối với trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh, chi nhánh sẽ nhận được kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh.

2. Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

2.1 Thay đổi địa chỉ chi nhánh cùng quận, huyện

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện công ty nộp hồ sơ. 
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao).

Nộp hồ sơ về: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh.

Nhận kết quả:

 • Sau từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung giấy tờ nếu hồ sơ không hợp lệ.

Bước 2: Nộp tờ khai về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý thuế 

Doanh nghiệp sẽ cần tiến hành nộp tờ khai mẫu số 08/MST về Chi cục Thuế quản lý trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận giấy phép kinh doanh chi nhánh mới.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh cùng quận huyện

Hồ sơ - Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh CHI NHÁNH

2.2 Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh khác quận, khác tỉnh

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển thuế tại cơ quan thuế quản lý ở địa chỉ cũ

Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai theo mẫu số 08-MST việc điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.
 • Tuỳ quận, huyện sẽ yêu cầu thêm giấy phép kinh doanh chi nhánh (bản sao).
 • Nếu chi nhánh hạch toán độc lập và có sử dụng hoá đơn điện tử thì bổ sung thêm:
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý hiện tại qua chữ ký số.
 • Nếu không muốn sử dụng mẫu hoá đơn cũ thì nộp kèm thông báo huỷ hoá đơn qua chữ ký số.
 • Nếu qua quận, huyện mới muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ thì nộp mẫu mẫu BK01/AC hoặc BK02-AC.

Từ 5 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ cơ quan thuế sẽ ra Thông báo theo mẫu số 09-MST về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép chi nhánh tại Sở KH&ĐT chi nhánh mới

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp về Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT nơi mà doanh nghiệp đặt chi nhánh mới.

Từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới nếu hồ sơ hợp lệ hoặc hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 3: Thực hiện thủ tục chuyển thuế tại cơ quan thuế quản lý tại địa chỉ chi nhánh mới

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo theo mẫu số 09-MST về việc người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới (1 bản photo).
 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới doanh nghiệp phải tiến hành nộp mẫu TB04/AC và mẫu BK01/AC về cơ quan thuế quản lý (áp dụng trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập và muốn đăng ký sử dụng hóa đơn cũ)

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh khác quận khác tỉnh

Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh

 1. Trong quá trình thực hiện thay đổi tên, thay đổi địa chỉ thì chi nhánh không được phép xuất hoá đơn (nếu chi nhánh có sử dụng hoá đơn).
 2. Chi nhánh chỉ được bổ sung ngành nghề kinh doanh nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 3. Cần làm lại biển hiệu mới và treo tại địa chỉ chi nhánh mới sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên, thay đổi địa chỉ chi nhánh.
 4. Người đứng đầu chi nhánh, giám đốc chi nhánh không được là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang bị khoá mã số thuế hoặc không được là người đang đứng đầu chi nhánh khác.
 5. Khi chọn địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp lưu ý không được đặt ở chung cư, nhà tập thể chỉ có chức năng để ở. Bên cạnh đó, địa chỉ chi nhánh cũng cần có đầy đủ các giấy tờ chứng minh được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

Câu hỏi thường gặp về thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh

1. Khi nào cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh?

5 trường hợp cần làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh là: Thay đổi về tên chi nhánh, thay đổi về địa chỉ, thay đổi thông tin của người đứng đầu chi nhánh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi về thông tin đăng ký thuế.

2. Thay đổi địa chỉ chi nhánh có cần khắc lại con dấu hay không?

Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì doanh nghiệp phải tiến hành khắc lại con dấu chi nhánh (đối với chi nhánh hạch toán độc lập và có sử dụng con dấu).

3. Chi nhánh có được đăng ký ngành nghề khác với doanh nghiệp không?

Không, chi nhánh chỉ được thay đổi, bổ sung những ngành nghề kinh doanh thuộc danh mục ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

4. Thay đổi chủ sở hữu trên giấy phép kinh doanh chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ gồm: Thông báo về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh mới (bản sao); giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

5. Thay đổi người đứng tên trên giấy phép kinh doanh của chi nhánh có phải làm thủ tục chuyển thuế không?

Không. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chuyển thuế trong trường hợp thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.