Báo Cáo Thống Kê Là Gì?

Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.

Báo cáo thống kê đóng một vai trò rất quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và tư nhân… Để tạo nên được một bản báo cáo thống kê hợp lý với từng lĩnh vực, thì bạn phải tìm hiểu kỹ càng về nội dung thống kê. Nhằm hình dung rõ bản chất, quy định của loại báo cáo này. Vậy báo cáo thống kê là gìHãy cùng dichvuluat.vn khai thác các thông tin bên dưới bạn nhé.

Báo cáo thống kê là gì

Báo cáo thống kê là gì?

Báo cáo thống kê trong tiếng Anh nó được gọi là Statistical report. Đây là một trong các hình thức mà con người thu thập những loại thông tin thống kê và dùng theo chế độ báo cáo. Nhằm thống kê lại thông tin đó và nó được ban hành bởi những Cơ quan Nhà nước đang có thẩm quyền.

Vậy báo cáo thống kê là gì? Trong Khoản 1 Điều số 3, Luật Thống kê đã ban hành vào năm 2015 thì đưa ra quy định về khái niệm báo cáo thống kê. Cụ thể là: Báo cáo thống kê thuộc văn bản biểu mẫu và hướng dẫn người được phân công có trách nhiệm ghi chép rõ ràng, chi tiết các số liệu. 

Thu thập những dữ liệu và thông tin liên quan đến các đối tượng đang được đưa vào nghiên cứu. Các đối tượng này luôn cụ thể và áp dụng đúng phương pháp NCKH để nghiên cứu, tiến hành. Nhằm đưa ra được các kết quả nghiên cứu tốt nhất.

Kết quả nghiên cứu tốt nhất

Phân loại báo cáo thống kê

Vừa rồi chúng ta đã biết được báo cáo thống kê là gì? Vậy báo cáo thống kê được phân loại ra sao? Hiện nay, có hai loại mẫu báo cáo thống kê cơ bản. Nó được chia theo tính chất và những vấn đề khi nghiên cứu đó là: 

 • Báo cáo thống kê Cơ sở 
 • Báo cáo thống kê Tổng hợp.

Đối với báo cáo thống kê cơ sở

Mẫu báo cáo thống kê cơ sở được dùng bởi các cơ quan, đơn vị nằm trong cấp cơ sở. Nó tạo ra dựa trên số liệu đã được thu thập và ghi chép từ lúc đầu. Từ đó dựa vào hệ thống của biểu mẫu một cách chi tiết, thống nhất. Sau đó, những số liệu ban đầu này được tiến hành báo cáo lên cơ quan Nhà nước đang có thẩm quyền và liên quan đến thống kê thuộc Nhà nước.

Những đơn vị cơ sở: doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước đang được hạch toán theo cách độc lập. Mọi cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị nghề nghiệp, xã hội….dùng vốn của Nhà nước. Các doanh nghiệp lớn nhỏ đang có vốn đầu tư của nước ngoài.

Đối với báo cáo thống kê Tổng hợp

Mẫu báo cáo thống kê tổng hợp đã được lập bởi những đơn vị liên quan đến thống kê thuộc các cấp. Mọi số liệu sẽ lấy từ số liệu tổng hợp thông qua chế độ thống kê cấp cơ sở. Các số liệu từ lần thu thập và điều tra hoặc có thể được lấy thêm từ mọi nguồn thông tin. Do  đó có thể phục vụ cho tất cả yêu cầu về tính chất và quản lý đối với cấp ngành. Cũng như là thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu thống kê.

Các đơn vị báo cáo thống kê và tổng hợp đó là: Phòng thống kê tại cấp: Quận – Huyện – Thị xã, Thành phố, cấp trực thuộc Tỉnh, Cục thống kê của thành phố/ tỉnh, Bộ thống kê, ngành và Sở,…

Mẫu báo cáo thống kê tổng hợp

Nội dung trong báo cáo thống kê

Trước khi tiến hành việc làm báo cáo thống kê là gì thì bạn phải tìm hiểu xem ở trong báo cáo thống kê có nội dung gì? Nội dung đó đang được trình bày ra sao? Dưới đây là thông tin chi tiết:

Các quy định đối với thẩm quyền và việc lập ra từng biểu mẫu thống kê. Sau đó ban hành biểu mẫu thành một báo cáo thống kê.

Quy định chung đối với biểu mẫu báo cáo thống kê là gì. Bạn cần tiến hành giải thích nội dung có trong biểu mẫu và làm rõ, giải thích chi tiết cụ thể như sau: 

 • Mục đích của việc thống kê.
 • Ý nghĩa báo cáo thống kê
 • Khái niệm vấn đề đang được thống kê
 • Nội dung thống kê
 • Phạm vi mà nhà nghiên cứu đang tiến hành.
 • Phương pháp nghiên cứu về vấn đề và danh mục chỉ tiêu.

Tất cả các quy định đối với chế độ báo cáo và đưa ra đơn vị đang áp dụng trong báo cáo thống kê. Đưa ra đơn vị sử dụng để nhận báo cáo thống kê.

Quy định với chế độ báo cáo

Cách nộp báo cáo thống kê

Tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg đã ban hành vào ngày 30/11, nó quy định về việc nộp đầy đủ báo cáo thống kê. Theo đó, khi đơn vị nộp báo cáo thống kê là gì thì phải nộp theo tháng, theo quý, báo cáo trong 6 tháng. Và nộp báo cáo theo năm tới Tổng cục Thống kê và đơn vị Quản lý Nhà nước.

Nộp báo cáo thống kê theo tháng

Về đối tượng

Đối tượng sau đây được quyền tiến hành nộp báo cáo thống kê là gì theo tháng:

 • Doanh nghiệp đang thuộc sự quản lý của chính Nhà nước.
 • Doanh nghiệp hoặc là dự án nằm trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, sản xuất, công nghiệp điện và khí đốt, lĩnh vực cấp nước, xử lý chất thải từ môi trường,… đang được đầu tư từ vốn nước ngoài.

Chỉ tiêu báo cáo

Mọi doanh nghiệp cần phải thống kê chi tiết và báo cáo về các thông tin: 

 • Doanh thu của ngành đang hoạt động, khối lượng hoặc là sản lượng/số lượng sản phẩm mà đơn vị sản xuất ra.
 • Các doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu sẽ tiến hành báo cáo chỉ tiêu như: giá trị hàng hóa, số lượng sản phẩm đã xuất hoặc nhập khẩu.
 • Với doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư nước ngoài thì phải thống kê vấn đề về: vốn, nhân lực, ngân sách…

Thống kê chi tiết và báo cáo 

Cách nộp báo cáo thống kê trong 6 tháng

Về đối tượng

Những đối tượng sau đây cần tiến hành phải nộp báo cáo thống kê trong 6 tháng:

 • Tất cả doanh nghiệp nằm trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Báo cáo về hoạt động trong  lĩnh vực: Nông – lâm nghiệp và thủy sản.

Các chỉ tiêu báo cáo

 • Trồng trọt: Diện tích đất sử dụng để trồng trọt và diện tích đất đang trồng những loại cây lâu năm.
 • Chăn nuôi: Số lượng loài vật nuôi và sản lượng thịt sau khi sản xuất.
 • Lâm nghiệp: diện tích đất trồng và bao phủ của rừng. Về sản lượng sau khi đã khai thác gỗ rừng, những loại lâm sản.
 • Nuôi trồng thủy sản: sản lượng đã nuôi trồng và được khai thác.

Phương thức để nộp

 • Để gửi báo cáo thống kê trong 6 tháng thì bạn cần tải mẫu thuộc số 03 – CS/LĐTN. Hãy gửi báo cáo 6 tháng trong ngày 12/6 và 12/12 hàng năm. 
 • Đối với lĩnh vực về chăn nuôi thì phải gửi báo cáo thống kê ngày 12/04 hàng năm.

Báo cáo theo quý

Về đối tượng báo cáo

Tất cả những doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp đang sử dụng vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, chủ đầu tư…

Các chỉ tiêu phải báo cáo

 • Với doanh nghiệp xây dựng: về giá trị sản xuất sẽ được tính toán chi tiết theo từng hạng mục của công trình xây dựng.
 • Doanh nghiệp có dịch vụ nước ngoài: mọi chỉ tiêu về giá trị thu và chi.
 • Chủ đầu tư: vốn và khoản mục để đầu tư.

Về phương thức gửi báo cáo

Để gửi báo cáo thống kê thì doanh nghiệp hay người phụ trách phải tải mẫu số 02-CS/VĐTƯ và mẫu số  02-CS/HĐXD.

Báo cáo theo năm

Về đối tượng

Áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp đang nhận vốn đầu tư nước ngoài.

Tiêu chí báo cáo

 • Thông tin của doanh nghiệp và kết quả sản xuất về kinh doanh, phí, thuế lợi nhuận…
 • Lao động, người đang lao động, đóng góp của doanh nghiệp dành cho xã hội, kinh phí, y tế.

Áp dụng  với doanh nghiệp Nhà nước

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về báo cáo thống kê là gì? Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: dichvuluat.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

 

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.