Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.

Nguyên vật liệu là phần không thể thiếu đối với sản xuất và chi phí nguyên vật liệu là một mối quan tâm hàng đầu của những người làm kế toán. Chính vì thế hãy cùng dichvuluat.vn tìm hiểu chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì cũng như cách hạch toán cụ thể với bài viết sau nhé.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì

Khái niệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì đây là các chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình hoạt động xây lắp hoặc là sử dụng cho việc sản xuất các sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu sẽ phải được tính theo giá thực tế xuất sử dụng. Các phương pháp để xác định giá thực tế của các nguyên vật liệu đó là:

 • Tính theo giá thực tế trong từng lần nhập hay còn gọi là giá đích danh.
 • Theo giá bình quân gia quyền trong thời điểm thực hiện xuất kho hay còn gọi là giá bình quân liên hoàn.
 • Theo giá thực tế nhập trước và xuất trước (FIFO).
 • Theo giá thực tế nhập sau và xuất trước (LIFO).
 • Tính theo như giá bình quân của kỳ trước.
 • Hệ số chênh lệch của giá thực tế và giá hạch toán nguyên vật liệu (trong trường hợp mà kế toán nguyên vật liệu theo đúng như giá hạch toán).

Việc lựa chọn phương pháp nào thì đơn vị sẽ phải đảm bảo được tính nhất quán suốt niên độ kế toán đó.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì?

Phân loại chi phí nguyên vật liệu

Ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng trong sản xuất gồm có vật liệu chính và phụ được dùng trực tiếp trong sản xuất các sản phẩm.

 • Nguyên liệu, vật liệu chính được sử dụng cho sản xuất các sản phẩm, làm cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể của sản phẩm.
 • Vật liệu phụ cùng những vật liệu khác sẽ trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm.

Trong trường hợp mà các chi phí này quan hệ trực tiếp tới các đối tượng hạch toán thì cần phải tổng hợp trực tiếp các chi phí sản xuất của chứng từ gốc cùng các đối tượng liên quan. Nếu chi phí này có liên quan tới nhiều các đối tượng hạch toán mà không tập hợp trực tiếp được, có thể sử dụng các phương pháp phân bổ gián tiếp với các tiêu thức như là:

 • Phân bổ định mức tiêu hao của các nguyên vật liệu.
 • Phân bổ khối lượng sản phẩm đã hoàn thành
 • Phân bổ theo hệ số.

Phân loại chi phí nguyên vật liệu

Kết cấu và nội dung 

Bên Nợ: giá trị thực tế của các vật liệu, nguyên liệu được xuất dùng trực tiếp trong các hoạt động sản xuất ra sản phẩm, hoặc là thực hiện các dịch vụ ở trong một kỳ hạch toán.

Bên Có:

 • Thực hiện kết chuyển trị giá vật liệu, nguyên liệu thực tế đã sử dụng vào kinh doanh, sản xuất ở trong kỳ vào TK 154 là chi phí kinh doanh, sản xuất dang dở hoặc vào TK 631 là giá thành sản xuất chi tiết cho những đối tượng nhằm tính giá thành của dịch vụ, sản phẩm.
 • Thực hiện kết chuyển chi phí vật liệu, nguyên liệu trực tiếp trên mức bình thường vào tài khoản TK 632 là giá vốn hàng bán.
 • Trị giá các loại vật liệu, nguyên liệu trực tiếp mà sử dụng không hết sẽ được nhập lại kho.
 • Tài khoản TK 621 không có số dư ở cuối kỳ.

Kết cấu và nội dung

Nếu bạn đã nắm rõ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì phương pháp hạch toán cụ thể là:

(1) – Xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ:

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Hoặc  là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh sản xuất dở dang.
 • Có TK 152: Nguyên vật liệu.

(2) – Mua nguyên vật liệu về đưa vào sản xuất ngay.

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Hoặc là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh sản xuất dở dang.
 • Nợ TK 133.
 • Có TK 331, 111…

(3) – Nguyên vật liệu xuất ra mà không dùng hết để sản xuất

– Nếu nhập lại kho:

 • Nợ TK 152 là nguyên vật liệu.
 • Có TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Hoặc là Có TK 154 là chi phí kinh doanh sản xuất dở dang.

– Đầu kỳ sau ghi lại bút toán bình thường và tập hợp chi phí.

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Hoặc là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh sản xuất dở dang.
 • Có TK 152 là NVL.

(4)- Bút toán cuối kỳ

–  Xác định các chi phí đã vượt định mức mà không tính vào giá thành.

 • Nợ TK 632 là giá vốn của hàng bán.
 • Có TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Hoặc là Có TK 154 là Chi phí kinh doanh sản xuất dở dang

Phương pháp hạch toán

Như vậy bài viết đã thông tin tới các bạn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì, kết cấu nội dung cũng như phương pháp hạch toán cụ thể. Nếu có bất kỳ vấn đề gì còn vướng mắc hoặc bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực kế toán tài chính, hãy truy cập trang web dichvuluat.vn bạn sẽ có đầy đủ thông tin mình muốn. Chúc các bạn thành công.

 

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.