Tài khoản 331 là gì?

Bạn đang muốn biết tài khoản 331 là gì? Quy định và nội dung phản ánh của tài khoản 331 ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn đọc thắc mắc trên.

Tài khoản 311 có một vai trò quan trọng trong chuyên ngành kế toán của doanh nghiệp. Qua tài khoản này, các bạn có thể biết được rất nhiều thông tin. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng  tìm hiểu về tài khoản 311 là gì  cách hạch toán trả cho người bán. Những chuyên viên của dichvuluat.vn sẽ cung cấp kinh nghiệm hữu ích để giúp bạn làm việc một cách hiệu quả hơn đấy.

Tài khoản 311 là gì

Tài khoản 311 là gì 

Tài khoản 331 là gì?

Vậy tài khoản 331 là gì? Tài khoản 331 là một tài khoản mà người dùng phải trả cho người bán. Nó giúp phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp, công ty đối với bên kinh doanh hàng hoá, vật tư hay dịch vụ. Các hợp đồng đã được ký kết với doanh nghiệp.

Nhưng trong thực tế, tài khoản này dễ dàng giúp phản ánh tình hình thanh toán những khoản nợ phải trả dành cho bên nhận thầu lắp, xây. Thông thường, tài khoản 331 không được phản ánh vào những nghiệp vụ mua trả tiền ngay.

Một số quy định khi hạch toán tài khoản 331

Tài khoản 331 là gì sẽ sử dụng để phản ánh cho tình hình thanh toán về những khoản nợ cần phải trả của doanh nghiệp dành cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp dịch vụ, TSCĐ, BĐSĐT, khoản đầu tư tài chính theo đúng hợp đồng kinh tế đã được ký kết. 

Tài khoản này còn được sử dụng để phản ánh rõ tình hình thanh toán về những khoản nợ phải trả cho bên nhận thầu xây lắp phụ, chính. Không được phản ánh vào tài khoản này những nghiệp vụ mua trả tiền ngay.

Phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ

Phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ

Nợ phải trả dành cho người cung cấp, người bán, người nhận thầu lắp xây cần hạch toán cụ thể cho từng đối tượng được trả. Trong chi tiết mà từng đối tượng phải trả, tài khoản 331 phản ánh tổng số tiền đã ứng trước của người bán, cung cấp, người nhận thầu lắp, xây. Nhưng chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, khối lượng, lắp xây hoàn thành bàn giao.

Bên giao nhập khẩu ủy thác phần ghi nhận trên tài khoản này là số tiền phải trả dành người bán về hàng nhập khẩu. Phải thông qua bên nhận nhập được khẩu ủy thác như khoản cần trả người bán thông thường.

Các hàng hóa, vật tư, dịch vụ đã nhập, nhận kho nhưng tới cuối kỳ vẫn chưa in hóa đơn thì sẽ dùng giá tạm tính để ghi vào sổ. Cần điều chỉnh về giá thực tế khi mua và nhận hóa đơn. Hoặc thông báo giá cả chính thức của người bán.

Khi hạch toán chi tiết những khoản này, kế toán cần hạch toán rành mạch, rõ ràng các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá của người bán. Người cung cấp nếu chưa phản ánh ở trong hóa đơn mua hàng.

Rõ ràng các khoản chiết khấu

Rõ ràng các khoản chiết khấu 

Nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Bên Nợ

Trong bài viết tài khoản 331 là gì sẽ cho biết bên nợ phản ánh số tiền đã phải trả cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp về dịch vụ, nhận thầu xây lắp.

Số tiền ứng trước tiền hàng dành cho người bán, nhà thầu xây lắp, nhà cung cấp nhưng chưa được nhận vật tư, dịch vụ, khối lượng, hàng hóa sản phẩm xây lắp và hoàn thành bàn giao.

Số tiền người bán khi chấp thuận giảm giá cho hàng hóa và dịch vụ đã giao theo đúng hợp đồng.

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán được người bán chấp thuận dành cho doanh nghiệp, cần trừ vào khoản nợ bắt buộc phải trả cho người bán.

Giá trị hàng hoá, vật tư thiếu hụt, kém khi kiểm tra và trả lại cho người bán.

Điều chỉnh số chênh lệch giữa bên giá tạm tính phải lớn hơn giá thực tế của vật tư, dịch vụ, hàng hoá đã nhận. Khi có thông báo hoặc hóa đơn về giá chính thức.

Đánh giá những khoản phải trả cho người bán là một khoản mục tiền có gốc ngoại tệ.

Bên Có

Số tiền cần trả cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp về dịch vụ và nhà thầu xây lắp.

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính phải bé hơn giá thực tế của tổng số vật tư, hàng hoá và dịch vụ đã được nhận. Khi bạn có báo giá hoặc hoá đơn chính thức.

Đánh giá lại những khoản phải trả dành cho người bán là một khoản mục ngoại tệ có phần gốc ngoại tệ.

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính 

Cách hạch toán phải trả người bán TK 331 chính xác nhất

Trong thông tư 133, cách hạch toán tài khoản 331 là gì đã được quy định rất rõ ràng. Dưới đây có các trường hợp cụ thể:

 1. Khi doanh nghiệp mua hàng hoá, vật tư mà chưa trả tiền người bán và nhập kho. Trong trường hợp này hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai thường xuyên.
 2. Cách hạch toán cần phải trả người bán TK 331: Nếu như mua hàng nội địa, thực hiện ghi như sau:

Nếu có  thuế giá trị gia tăng và được khấu trừ:

 • Nợ những tài khoản 152, 153, 157, 156, 221 tính khi chưa có phần trăm về thuế giá trị gia tăng. Nợ tài khoản 331 – nợ bắt buộc phải trả cho người bán và tổng giá thanh toán.
 • Với trường hợp có thuế giá trị gia tăng nhưng không được khấu trừ thì thực hiện ghi giá trị cho hàng hoá với giá thuế vào sổ sách. Toàn bộ khi ghi đều phải bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 1. Cách hạch toán cần trả người bán TK 331: Nếu như nhập khẩu hàng hoá

Lúc này, bạn cần phản ánh về giá trị hàng hóa nhập khẩu cẩn thận nhất. Trong đó bao gồm tổng thể thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu. Ghi cụ thể như sau:

 • Nợ TK 331 là tài khoản cần trả cho người bán.
 • Có tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Tài khoản 333 là thuế xuất nhập khẩu và cần được ghi chi tiết.
 • Với tài khoản 33381 là tài khoản dành cho thuế bảo vệ môi trường.

Hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai

Hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai 

 1. Mua vật tư hàng hóa nhưng khách hàng chưa trả tiền người bán và cần phải nhập kho trong những trường hợp hạch toán theo phương pháp kiểm kê thường xuyên.
 2. Cách hạch toán cần trả người bán TK 331: trong trường hợp mua hàng hóa nội địa. Thuế GTGT đầu vào thực hiện khấu trừ ghi như sau:
 • Tài khoản 611 là bạn nợ mua hàng với một mức giá chưa có tiền thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ tài khoản 133 là khoản thuế GTGT và chưa được thực hiện khấu trừ.
 • Tài khoản 331 là tiền phải trả cho người bán. Nghĩa là tổng giá tiền thanh toán cuối cùng.
 • Nếu thuế GTGT đầu vào không bị khấu trừ và giá vật tư hàng hoá bao gồm luôn thuế giá trị gia tăng mà bên hàng hóa phải chịu.
 1. Cách hạch toán cần trả người cho bán TK 331: Nếu như hàng hóa phải nhập khẩu. Lúc này, phản ánh giá trị hàng nhập khẩu ở trong tài khoản nợ. Nó bao gồm thuế thu nhập, bảo vệ môi trường và xuất nhập khẩu.
 • Nợ tài khoản 611:  nợ khi mua hàng.
 • Có tài khoản 331: Số tiền bạn phải trả cho người bán.
 • Tài khoản 3332: nói về thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho hàng hóa.
 • Tài khoản 33381: là khoản tiền thuế về bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp thuế đã được khấu trừ và ghi rõ như sau:

 • Nợ tài khoản 133 là thuế giá trị gia tăng đầu vào và được khấu trừ.
 • Có nợ tài khoản 3331: là khoản thuế giá trị gia tăng cần phải nộp với hàng hóa đã mua. 
 1. Đối với hàng hóa nhập khi đơn vị đầu theo giao thầu hoặc phương thức tương tự. Nếu thuế giá trị gia tăng cho đầu vào đã được khấu trừ và hồ sơ hạch toán ghi như sau:
 • Nợ tài khoản 241: dở dang về giá và chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ tài khoản 133: về thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ.
 • Có tài khoản 331: Số tiền cần trả cho người bán và tổng giá thanh toán dành cho hàng hoá, công trình và dịch vụ.

Trong trường hợp có thuế giá trị gia tăng đầu vào mà không được khấu trừ, thì giá trị đầu sẽ bao gồm tổng số thuế giá trị gia tăng và giá thanh toán.

Thuế giá trị gia tăng cần phải nộp

Thuế giá trị gia tăng cần phải nộp

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về tài khoản 331 là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: dichvuluat.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.