Hồ sơ thủ tục giải thể công ty ĐÃ phát sinh hóa đơn doanh thu

Bài viết chia sẻ chi tiết: Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn doanh thu tại cơ quan thuế và Sở KH&ĐT. Lưu ý về thủ tục cần làm trước giải thể, hoá đơn, quyết toán thuế.

Thủ tục cần thực hiện trước khi giải thể công ty

Giải thể công ty chưa phát sinh hoá đơn doanh thu hay là công ty đã phát sinh thì đều cần lưu ý phải thực hiện các thủ tục sau đây trước khi nộp hồ sơ xin giải thể:

 • Thực hiện thông báo với khách hàng, đối tác, người lao động… về việc giải thể công ty. 
 • Niêm yết giấy thông báo giải thể công ty công khai tại trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cần thực hiện thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng tồn kho của công ty trước khi thực hiện thủ tục giải thể.
 • Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên là nợ lương, phụ cấp thôi việc, BHXH, tiền thưởng cho người lao động; nợ thuế; các khoản nợ khác…
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế GTGT chưa được khấu trừ (nếu có) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc thì cần làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trước khi làm thủ tục đóng MST doanh nghiệp.

Quy trình, thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu

Công ty đã phát sinh doanh thu và hoá đơn sẽ cần thực hiện các thủ tục giải thể có phần phức tạp hơn thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh hoá đơn doanh thu, vì cần thực hiện lần lượt các bước sau:

 • Thứ 1, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể với Sở KH&ĐT để được chuyển trạng thái từ đang hoạt động sang đang làm thủ tục giải thể.
 • Thứ 2, nộp hồ sơ về cơ quan thuế để đóng mã số thuế của công ty.
 • Thứ 3, trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an
 • Cuối cùng, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh tại cơ quan thuế.

Sau đây, Luật An Tín sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình giải thể công ty đã phát sinh:

1. Thủ tục thông báo giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu hoá đơn:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên chuẩn bị: Quyết định về việc giải thể công ty của chủ sở hữu.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên chuẩn bị: Quyết định và biên bản họp về việc giải thể công ty của Hội đồng thành viên.
 • Đối với công ty cổ phần chuẩn bị: Quyết định và biên bản họp về việc giải thể công ty của Đại hội đồng cổ đông.
 • Đối với công ty đang có các khoản nợ chưa thanh toán thì bổ sung phương án giải quyết nợ.
 • Trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thì chuẩn bị giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp trực tiếp về Bộ phận Một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp online tại Cổng thông tin quốc gia.

Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Tiến hành cập nhật trạng thái trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành đang làm thủ tục giải thể.
 • Đồng thời, gửi thông tin giải thể của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý. 

Hồ sơ thủ tục giải thể công ty ĐÃ phát sinh hóa đơn doanh thu

2. Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

Tại bước này, doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu và hoá đơn cần thực hiện 2 việc quan trọng:

 • Một là, phải thực hiện nộp hồ sơ xin khóa mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý.
 • Hai là, trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp quyết định giải thể, doanh nghiệp cần phải nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN của năm giải thể.

Sau khi hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và nộp đủ số thuế phải thì cơ quan thuế sẽ tiến hành đóng mã số thuế cho công ty.

Chi tiết hồ sơ xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu và hoá đơn:

 • Mẫu 24/ĐK-TCT – Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp của: Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. 
 • Công văn cam kết doanh nghiệp sẽ không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Mẫu TB03/AC – Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Ngoài các giấy tờ trên, doanh nghiệp còn có thể phải bổ sung:

 • Công văn cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu và không có tài sản thanh lý.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cần bổ sung xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan.
 • Tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN…

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ xin đóng mã số thuế gửi cơ quan thuế

3. Thực hiện trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an

Đối với các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 có đăng ký sử dụng con dấu với cơ quan công an thì cần trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an trước khi nộp hồ sơ giải thể về Sở KH&ĐT. 

Những doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015 không cần thực hiện thủ tục này tuy nhiên không được sử dụng con dấu vào các mục đích khác.

4. Thủ tục giải thể công ty tại Sở KH&ĐT

Sau khi mã số thuế, doanh nghiệp (đã phát sinh doanh thu và hoá đơn) sẽ tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục giải thể. Chi tiết hồ sơ:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ doanh nghiệp đã thanh toán.
 • Danh sách người lao động của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ giải thể công ty phát sinh doanh thu hoá đơn

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp về Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký kinh doanh.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Chuyển trạng thái của doanh nghiệp từ đang làm thủ tục giải thể thành trạng thái đã giải thể.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ 4 bước trên để hoàn thành thủ tục giải thể công ty thì có thể mất từ 2 – 3 tháng hoặc có thể kéo dài hơn tùy từng tình trạng hồ sơ cụ thể.

Dịch vụ giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu

Đối với các doanh nghiệp phát sinh nhiều doanh thu, chi phí thì quyết toán thuế là phần việc tốn nhiều thời gian và thường gặp nhiều khó khăn nhất. Do vậy, để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục giải thể, doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ giải thể công ty tại Luật An Tín.  

 • Phí dịch vụ giải thể trọn gói đối với công ty đã phát sinh doanh thu và hoá đơn: Từ 3.500.000 đồng.
 • Thời gian hoàn thành thủ tục từ 7 – 10 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian, chi phí hoàn thành thủ tục giải thể công ty đã phát sinh doanh thu và hoá đơn có thể thay đổi tuỳ vào từng tình trạng hồ sơ. Luật An Tín cam kết sẽ tư vấn và báo giá trọn gói rõ ràng bằng hợp đồng dịch vụ, tuyệt đối không phát sinh sau khi báo giá.

➤➤Tham khảo chi tiết: Dịch vụ giải thể công ty doanh nghiệp trọn gói

Lưu ý cần biết khi giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu

Kể từ khi có quyết định giải thể, công ty dù đã phát sinh hay chưa phát sinh doanh thu và hoá đơn đều không được phép thực hiện 7 việc sau:

 1. Có hành vi cất giấu và tẩu tán tài sản của công ty.
 2. Từ bỏ/giảm bớt quyền đòi nợ.
 3. Chuyển các khoản nợ từ không có bảo đảm thành có bảo đảm bằng tài sản của công ty.
 4. Thực hiện ký kết hợp đồng mới (trừ trường hợp ký hợp đồng để phục vụ cho mục đích giải thể của doanh nghiệp).
 5. Cầm cố, thế chấp, tặng, cho và cho thuê tài sản của công ty.
 6. Chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.
 7. Thực hiện các hoạt động huy động vốn dưới mọi hình thức.

Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc về thủ tục giải thể công ty đã phát sinh doanh thu và hoá đơn hoặc quan tâm dịch vụ giải thể của Luật An Tín hãy liên hệ ngay số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 090.758.1234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất.

Câu hỏi về thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu

1. Quy trình giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu gồm những thủ tục nào?

Thủ tục giải thể công ty nói chung và giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn, doanh thu sẽ bao gồm 4 bước sau:

 • Thứ 1, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể với Sở KH&ĐT để được chuyển trạng thái từ đang hoạt động sang đang làm thủ tục giải thể.
 • Thứ 2, nộp hồ sơ về cơ quan thuế để đóng mã số thuế của công ty.
 • Thứ 3, trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an
 • Cuối cùng, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh tại cơ quan thuế.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn và doanh thu.

2. Doanh nghiệp có phải trả con dấu pháp nhân sau khi giải thể công ty không?

Có. Doanh nghiệp đã hoặc chưa phát sinh hoá đơn và doanh thu khi giải thể đều phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu nếu:

 • Thành lập trước ngày 01/07/2015.
 • Và có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp.

3. Thời gian hoàn thành thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hoá đơn, doanh thu là bao lâu?

Công ty đã phát sinh hoá đơn, doanh thu có thời gian hoàn thành thủ tục giải thể sẽ dao động:

4. Doanh nghiệp cần làm thủ tục gì trước khi giải thể công ty?

 • Thực hiện thông báo công khai về việc giải thể công ty với khách hàng, đối tác, người lao động… và niêm yết tại trụ sở công ty, các đơn vị phụ thuộc (nếu có).
 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế, lập và nộp các báo cáo thuế, tờ khai chưa thực hiện tại thời điểm giải thể. 
 • Chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc (nếu có).

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục doanh nghiệp cần làm trước khi giải thể.

5. Doanh nghiệp đã phát sinh hoá đơn, doanh thu có cần huỷ hoá đơn khi giải thể không?

Có. Công ty đã phát sinh hoá đơn, doanh thu sẽ cần huỷ hoá đơn và nộp kết quả huỷ hoá đơn theo mẫu TB03/AC cơ quan quản lý thuế trực tiếp khi làm thủ tục giải thể.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.