Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Đăng Ký Kinh Doanh

Bạn muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng chưa biết phải chuẩn bị hồ sơ ra sao, làm thủ tục như thế nào? bài viết dưới đây sẽ cùng các bạn đi giải quyết tất cả các khó khăn trên.

Thay đổi địa chỉ công ty là một nhu cầu rất gần gũi đối với các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong tình hình kinh tế luôn thay đổi như hiện nay. Thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận (huyện) thì thủ tục khá đơn giản, nhưng nếu khác quận (huyện) hoặc khác tỉnh (thành phố) thì thủ tục sẽ phức tạp hơn rất nhiều nhưng dù thay đổi địa chỉ công ty trong hoàn cảnh nào nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ mắc sai lầm và làm mất thời gian của doanh nghiệp. Hôm nay TNCNonline sẽ giúp các bạn giải quyết hết tất cả những vướng mắc và mang lại những thông tin hữu ích cho quá trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của bạn.

5 bước thực hiện thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh là gì?

 • Là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trước tiên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế. Trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi con dấu công ty và thay đổi hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty sang quận / huyện / tỉnh / thành phố khác.

Địa điểm kinh doanh 

 • Là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể. Nếu trước đây, địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung ‘đăng ký kinh doanh’ của doanh nghiệp thì nay mỗi địa điểm kinh doanh được cấp một giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh riêng bên cạnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động của các địa điểm kinh doanh khác .

Lợi thế của địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện, chi nhánh

 • Địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện được phát sinh và thực hiện các chức năng kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có nhu cầu mở lại địa điểm kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, thông thường trong vòng 05-07 ngày làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh, không phải làm thủ tục đóng thuế, đóng dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Nếu địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thì tốt hơn chi nhánh hoạt động kinh doanh, nhưng mọi hoạt động kinh doanh đều được kê khai chung với công ty mẹ mà không phải kê khai thuế riêng và nộp thuế riêng như hoạt động của chi nhánh
 • Nếu văn phòng đại diện, chi nhánh phải khắc dấu riêng, doanh nghiệp không phải khắc dấu riêng cho địa điểm kinh doanh.

Các bước thực hiện thay đổi địa chỉ kinh doanh

Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục đóng thuế, chuyển quận tại chi cục thuế cũ.

+ Tương tự như việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại quận, huyện khác, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm. Điểm theo quy định của pháp luật thuế.

+ Thời gian dẫn: 10-15 ngày làm việc

Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bản chính có công chứng);

+ Chuẩn bị địa chỉ công ty mới chuyển đến (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh);

+ Hợp đồng thuê văn phòng mới. (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thay đổi trụ sở chính

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

+ Thông báo của người đại diện theo pháp luật về việc thay đổi địa chỉ công ty

+ Biên bản họp thay đổi địa chỉ công ty (Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

+ Quyết định việc thay đổi địa chỉ công ty;

Bước 4: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nhận kết quả

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh / Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. . Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ đăng ký sẽ trả lại giấy biên nhận hồ sơ

Bước 5.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty

+ Từ 3 – 5 ngày làm việc, đại diện doanh nghiệp sẽ nhận kết quả về việc thay đổi địa chỉ tại phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty 2021 gồm những gì?

giấy đăng ký địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty ở cùng quận

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở chính của công ty;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở chính của công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần);
 • Quyết định việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở chính của công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty ở quận, huyện khác

Về hồ sơ đóng thuế (3 bộ)

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở chính sang quận, huyện khác
 • Quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển trụ sở chính
 • Công văn thuế về việc xin đóng thuế chuyển huyện
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan thuế cấp mẫu cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục đóng thuế
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở chính của công ty;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở chính của công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần);
 • Quyết định việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở chính của công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ

Thời gian thực hiện thủ tục và giải quyết hồ sơ:

thủ tục thay đổi địa chỉ

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do; Các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ngoài ra, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế như sau:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST);

+  Bản sao không cần chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc, Quyết định thành lập, Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này đã thay đổi .

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển địa điểm theo mẫu số 09. – MST.

Có bắt buộc phải thông báo thay đổi địa chỉ công ty?

Khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp quy định rõ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty cho Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016 / NĐ-CP. Mức phạt mà doanh nghiệp có thể phải chịu từ 500.000 đến 5.000.000 tùy theo thời gian quá hạn. Đặc biệt:

 • – Doanh nghiệp sẽ bị phạt 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1 – 30 ngày
 • – Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 nếu quá hạn từ 3 đến 90 ngày
 • – Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên

Các trường hợp cần tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Để công việc kinh doanh được thuận tiện hơn;

Công ty bạn có nhu cầu tìm thuê văn phòng gần trung tâm để giao dịch với khách hàng, đối tác?

Do nhu cầu phát triển thị trường mới mà doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ công ty để đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tăng khả năng tiếp cận thị trường;

Do công việc kinh doanh của bạn thuận lợi mà bạn có thể xây trụ sở doanh nghiệp và chuyển văn phòng công ty về nhà mình

Hoặc do rất nhiều lý do khác…v.v.. mà bạn tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Cần làm gì sau khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần xử lý như:

Về hóa đơn công ty

 • Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/huyện, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc tên công ty, địa chỉ mới và đóng dấu vào hóa đơn cũ. Sau đó làm công văn (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) gửi Cục thuế xin phép tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.
 • Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty sang quận / huyện / tỉnh khác
 •  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 • Đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn
 • Gửi danh sách hóa đơn chưa sử dụng
 • Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn cho cơ quan thuế
 • Khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới thì khách hàng cần thực hiện:
 • Nộp thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế
 • Gửi thông báo phát hành hóa đơn mới

Thay đổi cơ quan BHXH do thay đổi địa chỉ công ty

 • Sau khi thay đổi địa chỉ công ty, nếu có thay đổi thì cơ quan BHXH báo giảm BHXH tại cơ quan cũ và báo tăng BHXH tại cơ quan quản lý mới.

Gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty cho khách hàng

 • Đây không phải là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật, tuy nhiên cần gửi thông báo thay đổi địa chỉ hoặc đăng trên website công ty về việc thay đổi địa chỉ mới
 • Ký hợp đồng thay đổi địa chỉ với các hợp đồng đã ký và công việc đang thực hiện;
 • Thay đổi tất cả các thông tin liên quan với địa chỉ công ty trên đó;

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA CÔNG TY

lưu ý khi thay đổi địa chỉ

 • Công ty phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào nêu trên. Vì vậy, chúng ta cần chú ý đến ngày tháng ghi trên hồ sơ thay đổi để tránh trường hợp bị từ chối hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và / hoặc có thể bị xử phạt hành chính do thông báo chậm.
 • Doanh nghiệp chỉ được cấp giấy chứng nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp: thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi thông tin về thuế;
 • Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong các trường hợp sau:
 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi địa chỉ công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Thay đổi thành viên Công ty TNHH;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Chỉ thay đổi con dấu của Công ty khi có bất kỳ nội dung nào trên con dấu có sự thay đổi như: mã số thuế, tên công ty, tên tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở, chuyển đổi loại hình kinh doanh (Từ TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại) . Tốt nhất khi khắc dấu chúng ta không nên ghi rõ quận / huyện để tránh trường hợp phải khắc dấu khi thay đổi địa chỉ;.
 • Hồ sơ cần lưu ý và chuẩn bị khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
 • Bản sao có công chứng CMND / CCCD / Hộ chiếu nếu có thay đổi về người (giám đốc, thành viên, cổ đông);
 • Cho thuê đất / thuê nhà xưởng nếu đăng ký địa chỉ trong Khu công nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm có chức năng văn phòng thương mại nếu địa điểm đăng ký tại tòa nhà văn phòng.

Lời kết

Hy vọng rằng qua bài viết trên của Dichvuluat.vn sẽ đem lại giá trị thực tiễn về thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và giúp cho các thủ tục trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Mong rằng các bạn đã nắm bắt được những kiến ​​thức mà chúng tôi đã chia sẻ và có thể thực hiện đúng các thủ tục, tránh bị các phí phạt không mong muốn.

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.