Thuế môn bài là gì? Quy định về lệ phí môn bài (thuế môn bài)

Lệ phí môn bài là gì? Tìm hiểu: Đối tượng nộp thuế, mức nộp, thời hạn nộp thuế môn bài, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài.

Các quy định về thuế/lệ phí môn bài 2024

Dưới đây là thông tin chi tiết các quy định về thuế môn bài 2024:

1. Mức nộp thuế bài môn bài, bậc thuế môn bài 2024

Căn cứ theo Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP, HKD, cá nhân, tổ chức phải đóng mức thuế và bậc thuế môn bài như sau:

Đối tượng nộp thuế môn bài Căn cứ tính thuế môn bài Mức đóng thuế môn bài Bậc thuế môn bài
Công ty, doanh nghiệp Vốn đầu tư/vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000đ/năm Bậc 2
Vốn đầu tư/vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3.000.000đ/năm Bậc 3
Hộ kinh doanh Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống Miễn thuế môn bài
Doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm 300.000đ/năm Bậc 3
Doanh thu trên  300 – 500 triệu đồng/năm 500.000đ/năm Bậc 2
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000đ/năm Bậc 1

Đối với văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức đóng thuế môn bài là 1.000.000đ/năm và bậc thuế môn bài là bậc 3.

2. Đối tượng bắt buộc nộp lệ phí môn bài

Các đối tượng bắt buộc nộp lệ phí môn bài bao gồm: 

 • HKD có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.
 • Doanh nghiệp cùng các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh) đang hoạt động và không nằm trong danh sách đối tượng được miễn thuế môn bài.
 • Các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp khác hoạt động sản xuất, kinh doanh và không thuộc danh sách đối tượng được miễn thuế môn bài.

3. Đối tượng không phải nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các đối tượng không phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

➨ Đối với doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi từ HKD: 
  • Thời hạn miễn thuế môn bài là 3 năm (tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu). 
  • Các đơn vị phụ thuộc được thành lập trong thời gian miễn lệ phí môn bài cũng sẽ được miễn nộp thuế môn bài.

Ví dụ: Chị A chuyển đổi loại hình kinh doanh từ hộ kinh doanh thành công ty TNHH 1 thành viên vào ngày 03/02/2024. Theo đó, chị A được miễn lệ phí môn bài từ 03/02/2024 – 02/02/2027. Nếu ngày 25/02/2024, chị A thành lập địa điểm kinh doanh cho công ty thì địa điểm kinh doanh đó cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 25/02/2024 – 02/02/2024.

 • Doanh nghiệp mới thành lập:
  • Thời hạn miễn thuế là 1 năm đầu thành lập (từ 01/01 – 31/12 năm thành lập). 
  • Các đơn vị phụ thuộc (địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh) thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn thuế cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài đến hết ngày 31/12 năm thành lập.

Ví dụ: Anh B thành lập công ty ngày 21/01/2024 sẽ được miễn nộp thuế môn bài từ 21/01/2024 – 31/12/2024. Nếu ngày 25/02/2024, anh B tiếp tục thành lập các đơn vị phụ thuộc cho công ty thì các đơn vị phụ thuộc này cũng được miễn nộp thuế môn bài từ 25/02/2024 – 31/12/2024. 

➨ Đối với hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được miễn nộp thuế môn bài trong năm đầu thành lập (từ 01/01 – 31/12).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 
 • HKD có doanh thu trung bình không vượt quá 100 triệu đồng/năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân làm công việc nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, các dịch vụ hậu cần của nghề cá, sản xuất muối.
 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định. 

➨ Đối với các đơn vị phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp khác:

 • Cơ quan báo chí, điểm bưu điện văn hóa xã.
 • Quỹ tín dụng nhân dân, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã thuộc miền núi.

4. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài 2024

Thời hạn thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của các doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển từ hộ kinh doanh), địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Ví dụ:

 • Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất của doanh nghiệp thành lập ngày 12/01/2024 là ngày 30/01/2024.  
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa chuyển từ hộ kinh doanh, được cấp giấy phép kinh doanh ngày 12/01/2024 thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024. 

Lưu ý: 

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình nộp thuế theo phương pháp khoán không cần thực hiện thủ tục khai lệ phí môn bài. 

5. Thời hạn nộp và cách nộp thuế môn bài 2024

Tương tự tờ khai lệ phí môn bài, thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất của hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng là ngày 30/1 hằng năm, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng trở loại hoạt động kinh doanh vào:
  • 6 tháng đầu năm: Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/07 của năm hết thời gian miễn thuế.
  • 6 tháng cuối năm: Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn thuế. 
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi từ HKD và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có thời gian kết thúc miễn lệ phí môn bài trong:
  • 6 tháng đầu năm: Thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/07 năm hết thời gian miễn thuế.
  • 6 tháng cuối năm: Thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm hết thời gian miễn thuế.

➨ Cách nộp thuế môn bài 2024:

Để nộp lệ phí môn bài, bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

 1. Nộp trực tiếp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank. Tổ chức kinh tế/HKD/doanh nghiệp do cơ quan thuế quận nào quản lý thì nộp vào Kho bạc Nhà nước quận đó, doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố quản lý thì tiến hành nộp thuế môn bài vào Kho bạc Thành phố. 
 2. Nộp online bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Khi thực hiện nộp thuế môn bài theo hình thức này, doanh nghiệp buộc phải dùng đến chữ ký số, tiến hành đăng nhập bằng mật khẩu đã đăng ký tại Trang thuế điện tử và mã số thuế. 

Lưu ý: 

Một số cơ quan thuế hiện nay chỉ ghi nhận cách nộp thuế môn bài qua mạng. Vậy nên, để tránh mất thời gian, người nộp thuế cần liên hệ xác nhận trước về cách thức làm việc với Chi cục Thuế của đơn vị quản lý trực tiếp. 

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài 

1. Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Bạn có thể xác định mức phạt đối với hành vi chậm nộp lệ phí môn bài theo công thức sau:

Mức phạt chậm nộp = 0.03% x Lệ phí môn bài x Số ngày nộp chậm

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Đối với tờ khai thuế môn bài, mức phạt chậm nộp được quy định như sau:

Mức phạt Hành vi chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài
Phạt cảnh cáo Số ngày chậm nộp từ 1 – 5 ngày, có tình tiết giảm nhẹ
2.000.000 – 5.000.000 đồng Số ngày chậm nộp từ 1 – 30 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ
5.000.000 – 8.000.000 đồng Số ngày chậm nộp từ 31 – 60 ngày
8.000.000 – 15.000.000 đồng

– Số ngày chậm nộp từ 61 – 90 ngày.

– Số ngày chậm nộp từ 91 ngày trở lên, không có số thuế phải nộp phát sinh.

– Không nộp tờ khai lệ phí môn bài, không có số thuế phải nộp phát sinh.

15.000.000 – 25.000.000 đồng Số ngày chậm nộp trên 90 ngày, người nộp thuế đã nộp đủ tiền chậm nộp, số tiền thuế phát sinh cho ngân sách nhà nước trước khi quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế được cơ quan thuế công khai hoặc trước thời điểm hành vi chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài bị cơ quan thuế lập biên bản.

Để tiết kiệm chi phí, thời gian trong việc thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài, nộp lệ phí môn bài cũng như đơn giản hóa các thủ tục kế toán thuế khác trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, bạn có thể tham khảo thêm:

Qua bài viết trên, về cơ bản, Luật An Tín đã giúp bạn nắm được thông tin tổng quan về thuế môn bài. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào có liên quan cần giải đáp, vui lòng liên hệ Luật An Tín theo hotline 0972.006.222 (Miền Bắc)090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Các câu hỏi thường gặp về thuế môn bài 2024

1. Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài (hay còn gọi là thuế môn bài) là khoản thuế mà tổ chức/cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp định kỳ hàng năm, dựa trên: 

 • Đối với HKD: Mức doanh thu đạt được ở năm kinh doanh liền kề.
 • Đối với doanh nghiệp: Số vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập công ty.

2. Thời hạn nộp thuế môn bài 2024 là khi nào?

Thời hạn nộp thuế môn bài 2024 chậm nhất là ngày 30/01. Song, trong một số trường hợp, thời hạn này có thể thay đổi/

➤➤ Tham khảo: Thời hạn nộp và cách nộp thuế môn bài 2024

3. Doanh nghiệp có cần nộp thuế môn bài cho văn phòng đại diện không?

Cần. Mức nộp lệ phí môn bài của văn phòng đại diện là 1 triệu đồng/năm, bậc thuế môn bài là bậc 3.

4. Có thể nộp lệ phí môn bài theo những cách thức nào?

Có 2 hình thức nộp lệ phí môn bài mà bạn có thể áp dụng:

 1. Nộp online bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty tại Trang thuế điện tử.
 2. Nộp trực tiếp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank. Tổ chức kinh tế/HKD/doanh nghiệp do cơ quan thuế quận nào quản lý thì nộp vào Kho bạc Nhà nước quận đó, doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố quản lý thì tiến hành nộp thuế môn bài vào Kho bạc Thành phố. 

5. Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài là bao nhiêu?

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài tùy thuộc vào lệ phí môn bài phải nộp và số ngày chậm nộp, cụ thể:

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài = 0.03% x Lệ phí môn bài x Số ngày nộp chậm.

6. Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như thế nào?

Dựa vào thời gian chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài số tiền phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài sẽ khác nhau. 

➤➤ Tham khảo: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.