Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

Bài viết chia sẻ: Các hình thức thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang 2 thành viên trở lên. Chi tiết hồ sơ, thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên (có file mẫu tải miễn phí). Và thông tin về việc doanh nghiệp có cần quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi loại hình hay không?

Các hình thức chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động, nếu công ty TNHH 1 thành viên muốn mở rộng quy mô hoạt động, huy động thêm vốn từ các cá nhân/tổ chức khác thì có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH 2 thành viên theo các phương thức sau:

 • Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Huy động thêm vốn góp từ 1 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức khác (*).
 • Hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên.

(*): Tổng thành viên góp vốn tối đa của công ty sau chuyển đổi là 50 thành viên, trường hợp có nhiều thành viên hơn sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

Để thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên.
 • Điều lệ công ty sau chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật.
 • Thành viên góp vốn là cá nhân thì chuẩn bị bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 • Thành viên góp vốn là tổ chức thì chuẩn bị:

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của tổ chức.

+ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng (áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp).
 • Hợp đồng tặng cho (áp dụng trong trường hợp tặng cho phần vốn góp).
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (áp dụng trong trường hợp được thừa kế phần vốn góp).
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác hoặc các giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (nếu trên GPKD của công ty chưa có số điện thoại).

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn

Chủ sở hữu công ty và thành viên mới cần thực hiện các thủ tục:

 • Ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 • Lập biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Ra quyết định về việc tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như Luật An Tín đã chia sẻ ở phần trên, doanh nghiệp có thể tiến hành nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT.
 • Cách 2: Nộp online tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số.
 • Cách 3: Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ của VNPost (dịch bưu chính Việt Nam).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 5 – 7 ngày làm việc, Sở KH&ĐT sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở KH&ĐT tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Sở KH&ĐT gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

Lưu ý: 

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: 

Thủ tục cần thực hiện sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục sau:

1. Thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNDN

Khi thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên thì doanh nghiệp cần thực hiện khai quyết toán thuế TNDN tính đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trừ trường hợp công ty sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi, thì lúc đó doanh nghiệp chỉ cần khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN:

 • Trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

Thành phần hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Tùy thuộc vào thực tế phát sinh của người nộp thuế mà cần bổ sung thêm một hoặc một số phụ lục kèm tờ khai như là kết quả sản xuất kinh doanh hoặc chuyển lỗ…

2. Xử lý hóa đơn

Việc chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên có thể dẫn đến thay đổi tên, địa chỉ công ty dẫn đến thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp có thể xử lý hóa đơn cũ theo 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Nếu không muốn sử dụng lại hóa đơn cũ thì doanh nghiệp thực hiện thông báo hủy hóa đơn cũ gửi về cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Cách 2: Nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp cần gửi mẫu TB04/AC – Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Lưu ý: Trong suốt thời gian chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp không được phép xuất hóa đơn.

3. Cập nhật thông tin thay đổi với các bên liên quan

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thông tin công ty có thể bị thay đổi. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo, cập nhật thông tin với các bên liên quan như là:

 • Cập nhật thông tin trên chữ ký số.
 • Cập nhật lại thông tin về tài khoản công ty.
 • Đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Thay đổi thông tin chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chứng chỉ, giấy phép con…
 • Thông báo với khách hàng, đối tác.
 • Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

4. Khắc lại con dấu mới

Doanh nghiệp cần khắc lại con dấu mới cho công ty nếu thay đổi loại hình dẫn đến thay đổi các thông tin trên con dấu cũ như là thay đổi tên…

5. Làm bảng hiệu mới cho công ty

Nếu thay đổi loại hình dẫn đến thay đổi tên, địa chỉ công ty thì doanh nghiệp cần làm bảng hiệu mới và treo lại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

Dịch vụ chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên

Nếu doanh nghiệp không có nhiều thời gian và chưa đủ kinh nghiệm nhưng muốn thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí có thể tham khảo dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Luật An Tín:

 • Phí dịch vụ từ 1.000.000 đồng.
 • Hoàn thành thủ tục, bàn giao giấy phép trong vòng 1 ngày làm việc đối với dịch vụ nhanh và 5 – 7 ngày làm việc đối với dịch vụ trọn gói.
 • Miễn phí tư vấn từ A – Z quy định, điều kiện, thủ tục cần thực hiện khi chuyển đổi loại hình.
 • Miễn phí phí công chứng các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục.
 • Miễn phí bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đang cần thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên hãy liên hệ ngay cho Luật An Tín theo hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 090.758.1234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi về thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên

1. Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành 2 thành viên bao gồm những giấy tờ gì?

Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên; Điều lệ công ty sau chuyển đổi; Danh sách thành viên sau chuyển đổi; Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các giấy tờ pháp lý khác…

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

2. Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành 2 thành viên gồm các bước nào?

Thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành 2 thành viên sẽ bao gồm 3 bước chính:

 • Thủ tục chuyển nhượng vốn góp.
 • Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình về Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nhận kết quả.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành 2 thành viên

3. Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên có phải quyết toán thuế TNDN hay không?

CÓ. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển đổi thì doanh nghiệp cần phải thực hiện khai quyết toán thuế TNDN.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục quyết toán thuế TNDN

4. Các trường hợp nào được chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên?

Có 3 trường hợp được phép thay đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên là:

 • Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Huy động thêm vốn góp từ 1 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức khác (*).
 • Hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên.

5. Có được phép xuất hóa đơn khi chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên không?

Không, doanh nghiệp không được phép xuất hóa đơn trong suốt quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

6. Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên có phải khắc lại con dấu không?

Có, doanh nghiệp cần khắc lại con dấu nếu thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên làm thay đổi các thông tin trên con dấu như là tên công ty, loại hình doanh nghiệp.

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.