Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV, mới

Bài viết này, Luật An Tín chia sẻ về biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV là gì, bao gồm nội dung nào? Các mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên thường dùng (bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng, bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, chuyển nhượng vốn góp…) – có file mẫu tải miễn phí.

Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?

Hiểu một cách đơn giản, biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản có giá trị pháp lý, ghi lại nội dung cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như là: thông tin thành viên tham gia, nội dung, ý kiến, kết quả biểu quyết tại cuộc họp. 

Biên bản họp Hội đồng thành viên có thể được thể hiện dưới dạng văn bản, ghi âm hoặc các hình thức điện tử khác.

Một số lưu ý khi lập biên bản họp Hội đồng thành viên:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bắt buộc phải lập biên bản họp Hội đồng thành viên khi tổ chức các cuộc họp.
 • Các quyết định, biểu quyết phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 • Chủ tọa, người ghi biên bản không đồng ý với quyết định và từ chối ký biên bản họp thì biên bản sẽ vẫn có hiệu lực nếu các thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký tên nhưng cần ghi rõ lý do chủ tọa và người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.
 • Người ký biên bản họp sẽ chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV, mới

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên sẽ được ghi lại thành biên bản bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp. 
 • Mục đích, chương trình cụ thể của cuộc họp.
 • Thông tin của thành viên góp vốn, người đại diện theo ủy quyền (tham dự họp và không tham dự cuộc họp) như là: Họ và tên, tỷ lệ phần vốn góp trong công ty, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
 • Thông tin về vấn đề được Hội đồng thành viên thảo luận và biểu quyết.
 • Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên về từng vấn đề được thảo luận.
 • Tổng hợp số phiếu biểu quyết hợp lệ, biểu quyết không hợp lệ; số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 • Các quyết định và tỷ lệ biểu quyết tương ứng đối với các quyết định đã được Hội đồng thành viên thông qua.
 • Họ và tên, nội dung ý kiến của các thành viên dự họp không đồng ý với quyết định (nếu có).

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

Một số mẫu biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên thường sử dụng là:

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Giám đốc.
 • Biên bản họp công ty TNHH 2 thành viên.
 • Biên bản họp về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
 • Biên bản họp về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Biên bản họp về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Mẫu biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.
 • Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

Tuỳ mục tiêu của từng cuộc họp mà doanh nghiệp sẽ thay đổi thông tin ở mục A trong mẫu Luật An Tín chia sẻ.

➤➤ Tải miễn phí: Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

Trên đây là thông tin về biên bản họp Hội đồng thành viên và các mẫu biên bản họp thường gặp nhất. Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm dịch vụ pháp lý, kế toán thuế của công ty TNHH như là:

Hãy liên hệ ngay hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) của Luật An Tín để được hỗ trợ nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp về mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

1. Tải mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên?

Doanh nghiệp có thể tải miễn phí: Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên.

Tuỳ mục tiêu cuộc họp, mà doanh nghiệp có thể thay đổi thông tin tại mục A cho phù hợp.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?

Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản có giá trị pháp lý, ghi lại nội dung cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, được thể hiện dưới dạng văn bản, ghi âm hoặc các hình thức điện tử khác.

3. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên gồm những gì?

 • Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp. 
 • Mục đích, chương trình cụ thể của cuộc họp.
 • Thông tin của thành viên góp vốn, người đại diện theo ủy quyền (dự họp và người không tham dự cuộc họp) như là: Họ và tên, tỷ lệ phần vốn góp trong công ty, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
 • Một số thông tin khác.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên

4. Biên bản họp Hội đồng thành viên có cần đánh dấu mộc không?

Không. Biên bản họp Hội đồng thành viên chỉ cần có chữ ký của các thành viên, người được uỷ quyền

5. Có bắt buộc lập biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên không?

Có. Công ty TNHH 2 thành viên bắt buộc ghi lại biên bản họp Hội đồng thành viên dưới dạng văn bản, ghi âm hoặc được lưu trữ dưới dạng văn bản điện tử khác.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.