Thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH 1 và 2 thành viên

Trong bài viết này, Luật An Tín sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên như là: Các trường hợp giảm vốn điều lệ, điều kiện, hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ và những lưu ý cần biết trước khi làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên. 

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

Pháp luật quy định rõ ràng về các trường hợp được phép giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên, cụ thể như sau:

1. Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên thuộc các trường hợp sau được đăng ký giảm vốn điều lệ:

 • Trường hợp 1: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu của công ty.
 • Trường hợp 2: Chủ sở hữu công ty không góp đủ vốn theo mức đã đăng ký khi mở công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh.

2. Đối với công ty TNHH 2 thành viên

Cũng theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

 • Trường hợp 1: Giảm vốn điều lệ với mục đích hoàn trả một phần vốn của các thành viên theo tỷ lệ góp vốn.
 • Trường hợp 2: Giảm vốn điều lệ do các thành viên không đầy đủ số vốn đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được giấy phép kinh doanh.
 • Trường hợp 3: Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên đã góp vốn. 

Thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH 1 và 2 thành viên

Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

Để được giảm vốn điều lệ, công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định như sau:

1. Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên chỉ được giảm vốn điều lệ khi đáp ứng điều kiện:

 • Công ty hoạt động kinh doanh liên tục ít nhất từ 2 năm trở lên.
 • Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản sau khi hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu công ty.

2. Đối với công ty TNHH 2 thành viên

Tương tự công ty TNHH 1 thành viên, để được giảm vốn điều lệ, công ty TNHH 2 thành viên cần đáp ứng 2 điều kiện:

 • Thời gian công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục tối thiểu là 2 năm.
 • Sau khi hoàn trả vốn cho các thành viên, công ty vẫn đảm bảo có khả năng chi trả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

STT Đầu mục hồ sơ Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên
1 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có đầy đủ chữ ký của đại diện pháp luật công ty. x x
2 Quyết định về việc giảm vốn điều lệ công ty. x x
3 Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc quyết định giảm vốn điều lệ. x
4 Danh sách thành viên công ty. x
5 Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm yêu cầu giảm vốn điều lệ. x
6 Giấy ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. x x
7 Hộ chiếu/CMND/CCCD (bản sao chứng thực) của người thực hiện thủ tục.  x x

➤➤ Tải miễn phí:

Lưu ý: Đối với trường hợp công ty TNHH 2 thành viên giảm vốn điều lệ làm chuyển đổi loại hình kinh doanh từ công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên, thì phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Do đó, hồ sơ cần bổ sung thêm:

 • Điều lệ công ty sau thay đổi.
 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên 

Các bước thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên như sau:

Bước 1: Công ty ra quyết định giảm vốn điều lệ

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên hoặc hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên họp bàn và ra quyết định giảm vốn điều lệ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ như Luật An Tín đã chia sẻ ở phần trên

Bước 3: Nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Đại diện công ty nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua một trong 2 hình thức sau:

 • Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Một số tỉnh thành như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội… Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức online. Bởi vậy, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ trước khi nộp hồ sơ để tránh rủi ro và mất thời gian. 

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm duyệt hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm duyệt tính hợp lệ và trả kết quả sau khoảng 3 ngày làm việc:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ và cấp giấy đăng ký kinh doanh mới cho công ty. 
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản, hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung và nộp lại hồ sơ đầy đủ. 

Bước 5: Nhận kết quả

Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý: Đối với trường hợp nộp hồ sơ online, doanh nghiệp cần bổ sung thêm hồ sơ bản giấy, giấy biên nhận và biên lai lệ phí để nhận kết quả.  

Lưu ý cần biết khi làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

 • Trong vòng 10 ngày kể từ khi giảm vốn điều lệ, công ty cần gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Công bố thông tin thay đổi của công ty trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ khi giảm vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp cần nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thủ tục giảm vốn điều lệ.
 • Nếu việc giảm vốn điều lệ có thể dẫn tới giảm tiền thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Cụ thể: 
  • Nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, đóng 2.000.000 đồng/năm. 
  • Nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, đóng 3.000.000 đồng/năm. Doanh nghiệp cần thông báo cho các đơn vị liên quan nếu đây là nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng đã ký.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH tại Luật An Tín

Luật An Tín cung cấp dịch vụ thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên với chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng. Luật An Tín cam kết, sau khoảng 5 – 7 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới tận nơi.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp cần hoàn thành việc giảm vốn điều lệ trong vòng 24h, có thể sử dụng dịch vụ nhanh của Luật An Tín. 

Hạng mục công việc Luật An Tín thực hiện khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH: 

 • Tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty TNHH.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình và đại diện khách hàng xử lý những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Nhận kết quả và trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới tận nơi cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH mà Luật An Tín chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc quan tâm đến dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH có thể liên hệ Luật An Tín qua số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn kỹ lưỡng và hỗ trợ nhanh nhất.

Câu hỏi liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

1. Khi nào công ty TNHH MTV được giảm vốn điều lệ?

Có 2 trường hợp sau công ty TNHH 1 thành viên được giảm vốn điều lệ:

 • Hoàn trả một phần vốn cho chủ sở hữu của công ty.
 • Chủ sở hữu không nộp đủ số vốn đã đăng ký và không nộp đúng thời hạn.

2. Trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên được giảm vốn điều lệ?

Có 3 trường hợp công ty TNHH 2 thành viên được giảm vốn điều lệ:

 • Hoàn trả một phần vốn đã góp cho các thành viên.
 • Thành viên không nộp đủ số vốn đã đăng ký và nộp không đúng hạn.
 • Công ty mua lại số vốn đã góp của thành viên. 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Trường hợp công ty TNHH được giảm vốn điều lệ

3. Để giảm vốn điều lệ, công ty TNHH cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Công ty TNHH cần đáp ứng các điều kiện sau mới được xem xét giảm vốn điều lệ:

 • Thời gian hoạt động kinh doanh liên tục: Tối thiểu 2 năm.
 • Sau khi hoàn trả vốn cho chủ sở hữu hoặc thành viên, công ty vẫn đảm bảo đủ khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH

4. Giảm vốn điều lệ có làm thay đổi loại hình công ty không?

Công ty TNHH 2 thành viên sau khi giảm vốn điều lệ có thể chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 1 thành viên.

5. Giảm vốn điều lệ có thay đổi mức thuế môn bài không?

Giảm vốn điều lệ có thể làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp. Bởi, mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ ghi trên giấy phép kinh doanh. Ví dụ:

 • Vốn điều lệ công ty trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài cần nộp là 3.000.000 đồng/năm.
 • Vốn điều lệ công ty dưới 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài cần nộp là 2.000.000 đồng/năm.

6. Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH tại Luật An Tín bao nhiêu tiền?

Phí dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH trọn gói tại Luật An Tín là từ 1.000.000 đồng. 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.