Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty – MỚI

Người đại diện theo pháp luật là gì? Chức danh, trách nhiệm, quyền của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần, người đại diện pháp luật công ty TNHH…

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần hay bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào là 1 cá nhân, chịu trách nhiệm:

 • Đại diện cho doanh nghiệp trước Trọng tài, trong tố tụng tại Tòa án.
 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện:
 • Các yêu cầu giải quyết việc dân sự, bị đơn, nguyên đơn.
 • Các quyền cũng như nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch diễn ra trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-0

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty

Trên thực tế, một công ty phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật, riêng đối với công ty cổ phần, công ty TNHH thì có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện. Họ có thể cùng lúc kiêm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí quản lý khác. Việc phân chia chức danh, nghĩa vụ cũng như thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật theo đó sẽ được xác định dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, loại hình thành lập doanh nghiệp và điều lệ công ty. 

1. Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty

Dưới đây là thông tin chi tiết về chức danh, vị trí quản lý đảm nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên có thể là: 

 • Giám đốc. 
 • Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch công ty. 

Trường hợp chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức thì chức danh của người đại diện pháp luật có thể có thêm vị trí chủ tịch Hội đồng thành viên.

➨ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

Đối với công ty TNHH 2 thành viên, chức danh của người đại diện theo pháp luật có thể là các vị trí quản lý sau: 

 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.

➨ Công ty cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là:

 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Các chức vụ khác được quy định tại điều lệ công ty.

➨ Công ty hợp danh:

Người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh có thể đảm nhiệm một hoặc cùng lúc nhiều vị trí quản lý như:

 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.

➨ Doanh nghiệp tư nhân:

Khác với những loại hình doanh nghiệp trên, người đại diện theo pháp luật của DNTN chỉ có thể là chủ doanh nghiệp. 

2. Nghĩa vụ, thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật 

Nghĩa vụ, thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xác định dựa vào vị trí quản lý đảm nhiệm trong công ty, cụ thể:

Nếu người đại diện pháp luật của công ty là Tổng giám đốc, Giám đốc thì sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Xây dựng phương án trả cổ tức hoặc phương án xử lý lỗ cho công ty.
 • Đưa ra kiến nghị về quy chế, cách thức tổ chức để quản lý nội bộ doanh nghiệp.
 • Xây dựng chế độ bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, lương thưởng cho nhân sự trong công ty.
 • Triển khai các kế hoạch cũng như điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) trong thẩm quyền của Tổng giám đốc, Giám đốc.
 • Thực hiện các quyết định, nghị quyết do Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ban hành. 
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành, quyết định của của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc theo điều lệ công ty. 

Nếu người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên thì quy định về quyền và nghĩa vụ sẽ bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
 • Đại diện công ty thực hiện ký kết, tổ chức giám sát, giám sát việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
 • Chuẩn bị tài liệu, nội dung, triệu tập, chủ tọa, chủ trì tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty.

Trường hợp người đại diện pháp luật của công ty đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc, vừa kiêm luôn vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị thì sẽ có quyền và nghĩa vụ ở cả 2 trường hợp nếu trên.

3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Phải kịp thời thông báo một cách chính xác, đầy đủ cho công ty nếu người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan đến người đại diện theo pháp luật (bố, mẹ, chồng,con…) đang có phần vốn góp, cổ phần hoặc đang làm chủ cho công ty khác.
 • Không lạm dụng địa vị, không dùng tài sản, cơ hội kinh doanh, thông tin công ty để phục vụ mục đích mang lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng một cách cẩn trọng, trung thành, thật thà và đặt lợi ích hợp pháp của công ty lên hàng đầu.

nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-1

4. Các quy định khác về người đại diện theo pháp luật của công ty

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn phải tuân thủ thêm các quy định khác như:

 • Không bắt buộc phải là người góp vốn trong công ty nhưng phải đảm bảo là công dân Việt Nam/người nước ngoài đang trong độ tuổi từ đủ 18 trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.
 • Không thuộc nhóm đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định.
 • Mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật có địa chỉ cư trú ở Việt Nam.
 • Nếu người đại diện theo pháp luật duy nhất tại Việt Nam của công ty xuất cảnh thì cần thực hiện thực hiện thủ tục ủy quyền đại diện bằng văn bản cho người khác ở Việt Nam, đồng thời vẫn chịu mọi trách nhiệm sau khi ủy quyền. 
 • Trường hợp toàn bộ người đại diện của công ty vì các lý do như bị cấm đảm nhiệm chức vụ, bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất tích hoặc chết… hay bất kì lý do nào khác mà đều không có mặt tại Việt Nam trong hơn 30 ngày mà không thực hiện ủy quyền theo quy định thì Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty sẽ tiến hành bầu cử người đại diện theo pháp luật mới.

➤➤ Tham khảo thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Qua bài viết trên, về cơ bản, Luật An Tín đã giúp bạn nắm được thông tin tổng quan về người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào có liên quan cần giải đáp hoặc đang quan tâm về dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật vui lòng liên hệ Luật An Tín theo hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Các câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là 1 cá nhân, chịu trách nhiệm đại diện cho doanh nghiệp trước Trọng tài, trong tố tụng tại Tòa án cũng như thay mặt doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu giải quyết việc dân sự, bị đơn, nguyên đơn và các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch diễn ra trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên là ai?

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân thì người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là: Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch công ty.

Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của công ty có thể đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý nào?

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể đảm nhiệm các chức vụ quản lý như: Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các chức vụ khác được quy định tại điều lệ công ty.

4. Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh có thể là Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

5. Quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Tùy vào vị trí quản lý đảm nhiệm trong công ty của người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc, Giám đốc hay Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên mà quy định về quyền hạn sẽ khác nhau.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Nghĩa vụ thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật.

6. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty gồm những gì?

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty gồm: 

 • Không lạm dụng địa vị, không dùng tài sản, cơ hội kinh doanh, thông tin công ty để mang lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Phải kịp thời thông báo một cách chính xác, đầy đủ cho công ty nếu người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan đến người đại diện theo pháp luật đang làm chủ hoặc đang có phần vốn góp, cổ phần cho công ty khác.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định một cách cẩn trọng, trung thành, thật thà và đặt lợi ích hợp pháp của công ty lên hàng đầu.

7. Một người được đại diện pháp luật mấy công ty?

Một người có thể là người đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty.

8. Một công ty có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Một công ty cần có tối thiểu 1 người đại diện theo pháp luật. Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.