Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo 2 hình thức Mới

Có thể nói, vốn nước ngoài sẽ giúp công ty đó có sức bền về tài chính, đầu tư nhân lực một cách tối ưu. Đặc biệt công ty có vốn nước ngoài còn có quy trình làm việc chuyên nghiệp và bài bản, điều này sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng. Vậy thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có bao nhiêu cách thức? Điều kiện, hồ sơ và thủ tục mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào là đạt chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam? Luật An Tín sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết này cho bạn tham khảo chi tiết.

Cách thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào thị trường Việt Nam theo 1 trong 4 hình thức được quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Hình thức đầu tư trực tiếp, nghĩa là thành lập công ty bằng vốn của người nước ngoài ngay từ đầu, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 1% đến 100% vốn công ty.
 • Hình thức đầu tư chuyển nhượng, nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn/cổ phần của các công ty đã thành lập trước đó từ vốn của người Việt Nam.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
 • Đầu tư theo hình hợp đồng đối tác công tư (PPP).

Trong phạm vi bài viết này, Luật An Tín sẽ chia sẻ về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp và hình thức chuyển nhượng.

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp

Nếu doanh nghiệp thuộc các 1 trong các trường hợp sau thì cần thành lập công ty với hình thức đầu tư trực tiếp:

 • Thực hiện các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp dự định dùng tư cách pháp nhân tại Việt Nam để đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thực hiện thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp sẽ tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Hợp đồng thuê trụ sở để thực hiện dự án đầu tư, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân thì bổ sung thêm:

 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của nhà đầu tư.
 • Văn bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương đương hoặc nhiều hơn với số tiền đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì cần bổ sung:

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc Quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp cho tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất có kiểm toán của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Đăng ký đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi thực hiện dự án đầu tư. 
 • Trong vòng 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư ra thông báo hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ nộp lại.

3. Một số lưu ý

 • Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
 • Hồ sơ cần được viết bằng tiếng Việt, đối với các giấy tờ, tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và công chứng sang tiếng Việt.

Bước 2: Thành lập công ty

Điều 21, 22 Luật Doanh nghiệp hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông góp vốn và người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao chứng thực Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên hoặc cổ đông góp vốn là tổ chức; Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Hồ sơ thành lập có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, nếu thành lập công ty có vốn nước ngoài bằng phương pháp đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp sẽ nhận được:

 • Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thành lập công ty có vốn điều động nước ngoài
Thành lập công ty có vốn điều động nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư chuyển nhượng

Nếu nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp theo hình thức này có thể thể thực hiện theo các cách sau:

 • Hợp tác với nhà đầu tư Việt Nam cùng góp vốn thành lập công ty (gọi là công ty liên doanh).
 • Nhờ bạn bè, thuê hoặc thỏa thuận mua công ty 100% vốn Việt Nam sau đó tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xin cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Văn bản đăng ký góp vốn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư của công ty Việt Nam.
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và công ty Việt Nam;
 • Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp Việt Nam (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Bản sao chứng thực  CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ra Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Tiến hành thủ tục chuyển nhượng

Tùy thuộc vào nhu cầu mà có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn/cổ phần từ cá nhân/tổ chức Việt Nam sang cá nhân/tổ chức người nước ngoài. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã được xin cấp ở Bước 1.
 • Quyết định về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Biên bản họp về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài của của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân.
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức .
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý:

 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, sau đó dịch thuật công chứng.
 • Nếu thành lập công ty cổ phần, sau khi thực hiện bước chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông chuyển nhượng cần phải làm thủ tục nộp tờ khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý. Cụ thể: Thuế TNCN phải nộp = 0,1% x Giá trị chuyển nhượng.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn hợp tác với các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thì bắt buộc cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Luật An Tín

Luật An Tín có hệ thống chuyên viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nhằm mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với 6 cam kết sau đây:

 1. Báo giá trọn gói, cam kết không phát sinh chi phí.
 2. Thời gian hoàn tất thủ tục thành lập nhanh chóng, đúng hẹn.
 3. Thủ tục, hồ sơ đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản và Luật An Tín trình hồ sơ tận nơi do đó chủ đầu tư không cần phải đi lại nhiều lần. 
 4. Bàn giao kết quả tận nơi và cam kết hoàn toàn miễn phí.
 5. Mang đến cho doanh nghiệp các dịch vụ sau thành lập với chi phí tốt nhất.
 6. Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp ngay cả khi kết thúc dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách thức thành lập công ty vốn nước ngoài mà Quốc Viết muốn chia sẻ tới bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm về dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài hãy liên hệ ngay qua số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc)090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.