Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài thế nào? Điều kiện gia hạn work permit là gì? Mức phạt sử dụng giấy phép lao động hết hạn. Cùng Luật An Tín tìm hiểu thông tin ngay trong bài viết này.

Điều kiện và thời gian gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài

Doanh nghiệp (tức người sử dụng lao động nước ngoài) và người lao động nước ngoài để thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động (hay còn gọi là thủ tục gia hạn work permit) cần đáp những các điều kiện sau:

 • Người nước ngoài có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu công việc.
 • Giấy phép lao động của người nước ngoài phải còn hiệu lực sử dụng từ 5 – 45 ngày.
 • Người sử dụng lao động được cơ quan thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (trừ trường hợp không cần phải xin văn bản chấp thuận).
 • Người nước ngoài có đầy đủ các giấy tờ chứng minh được tiếp tục làm tại doanh nghiệp theo nội dung như giấy phép lao động đã được cấp.

2. Thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động (gia hạn work permit)

Theo quy định pháp luật, trước khi giấy phép lao động hết hạn tối thiểu là 5 ngày và tối đa 45 ngày, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trường hợp, giấy phép lao động đã quá thời hạn trên mà doanh nghiệp chưa kịp gia hạn thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới cho người nước ngoài.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất với thời hạn sử dụng tối đa là 2 năm.

Hướng dẫn hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ gia hạn work permit cho người nước ngoài gồm các thành phần giấy tờ sau:

 • Giấy phép lao động còn thời hạn của người nước ngoài – bản gốc.
 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo mẫu số 11/PL.
 • 2 ảnh 4x6cm của người lao động nước ngoài (ảnh chụp không quá 6 tháng).
 • Công văn/văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài – bản gốc.
 • Hộ chiếu của người lao động nước ngoài – bản sao công chứng hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe của người lao động nước ngoài trong vòng 12 tháng.
 • Văn bản/tài liệu chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam như:
  • Văn bản của doanh nghiệp/tổ chức nước ngoài về việc cử người lao động sang Việt Nam làm việc.
  • Hợp đồng hoặc thỏa thuận được ký kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam về việc đưa người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

➤➤ Tải miễn phí: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động – Mẫu số 11/PL1.

Lưu ý:

 • Các giấy tờ/tài liệu nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Đối với giấy khám sức khỏe:
  • Được cấp ở Việt Nam thì cung cấp bản gốc.
  • Được cấp ở nước ngoài thì cung cấp bản sao chứng thực, được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục gia hạn work permit cho người nước ngoài

Để thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động (gia hạn work permit) cho người nước ngoài, bạn cần tiến hành 2 bước sau:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Chi tiết các bước thủ tục được thực hiện như sau:

1. Thủ tục xin cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là một trong những thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động. Do đó, doanh nghiệp cần hoàn thành thủ tục này trước khi tiến hành nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

➤ Chuẩn bị hồ sơ xin văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

➤➤ Tải miễn phí: Mẫu 02/PLI – Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

➤ Thời điểm nộp hồ sơ: Trước khi giấy phép lao động hết hiệu lực ít nhất 30 ngày.

➤ Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Bạn có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 hình thức sau: nộp trực tiếp, nộp online qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính Việt Nam (VNPost).

➤ Thời gian xử lý hồ sơ và nhận kết quả: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc Bộ Lao động và Thương binh tiến hành xét duyệt hồ sơ và cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho doanh nghiệp.

2. Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sau khi được đã được cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động, bạn tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn work permit cho người nước ngoài.

Chi tiết thủ tục gia hạn giấy lao động cho người nước ngoài như sau:

➤ Chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài

Bạn chuẩn bị bộ hồ sơ như Luật An Tín đã chia sẻ ở mục hồ sơ gia hạn giấy phép lao động.

➤ Thời điểm nộp hồ sơ: Như đã đề cập, thời điểm nộp hồ sơ là trước ngày giấy phép lao động hết hạn tối thiểu 5 ngày và không quá 45 ngày.

➤ Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Cục việc làm Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội.

Bạn nộp hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện Việt Nam hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

➤ Thời gian xử lý hồ sơ và nhận kết quả: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xét duyệt hồ sơ và tiến hành cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

➤ Lệ phí gia hạn work permit cho người nước ngoài: Lệ phí sẽ tùy thuộc vào cơ quan cấp giấy phép. Hiện tại, mức lệ phí tối đa đối với thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định như sau:

 • Cấp mới giấy phép lao động: không quá 600.000 đồng/1 giấy phép.
 • Cấp lại/gia hạn giấy phép lao động: không quá 450 đồng/1 giấy phép.   

Lưu ý quan trọng:

Sau khi giấy phép lao động cho người nước ngoài được gia hạn, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài phải ký hợp đồng với nhau bằng văn bản theo quy định của Luật Lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục công việc. Sau đó, doanh nghiệp gửi hợp đồng lao động này (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) đến cơ quan đã xét duyệt đơn gia hạn giấy phép lao động.

➤➤ Tham khảo thêm: Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

Mức xử phạt nếu sử dụng giấy phép lao động hết hạn

Căn cứ vào Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu sử dụng giấy phép lao động hết hạn sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

Người lao động nước ngoài

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng
 • Bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, đồng thời không thể nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Người sử dụng lao động

 • Vi phạm từ 1 – 10 lao động nước ngoài: phạt tiền từ 30.000.000 đồng – 45.000.000 đồng.
 • Vi phạm từ 11 – 20 lao động nước ngoài: phạt tiền từ 45.000.000 đồng – 60.000.000 đồng.
 • Vi phạm từ 21 lao động nước ngoài trở lên: phạt tiền từ 60.000.000 đồng – 75.000.000 đồng.

Lưu ý:

Đây là mức phạt được áp dụng đối với người sử dụng lao động nước ngoài là cá nhân vi phạm. Còn đối với doanh nghiệp/tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Trên đây là tất cả những thông tin về gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài từ điều kiện, hồ sơ cho đến quy trình thực hiện thủ tục, Luật An Tín hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Trường hợp, bạn có thắc mắc cần giải đáp hoặc có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ gia hạn work permit có thể tham khảo dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Luật An Tín (bao gồm các tất cả trường hợp cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép).

Liên hệ Luật An Tín qua số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc)090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam)  để được tư vấn miễn phí trong thời gian sớm nhất.

➤➤ Tham khảo thêm:

Câu hỏi thường gặp về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Hồ sơ xin gia hạn work permit cho người nước ngoài gồm giấy tờ gì?

Hồ sơ sẽ gồm có: giấy phép lao động còn thời hạn của người nước ngoài; văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động; hộ chiếu của người lao động nước ngoài; 2 ảnh 4x6cm của người lao động nước ngoài; văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài… 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2. Quy trình thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài gồm mấy bước?

Quy trình thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm 2 bước:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hướng dẫn thủ tục gia hạn work permit cho người nước ngoài.

3. Hồ sơ xin văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động gồm những gì?

Hồ sơ sẽ gồm có: bản sao công chứng giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo mẫu 02/PLI.

4. Giấy phép lao động sau khi được gia hạn có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài chỉ được gia hạn duy nhất 1 lần với thời hạn sử dụng tối đa là 2 năm.

5. Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ gia hạn work permit cho người nước ngoài?

Cục việc làm Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

6. Thời điểm nên gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là khi nào?

Trước khi giấy phép lao động hết hạn tối thiểu là 5 ngày và tối đa 45 ngày, tổ chức/doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài phải nộp hồ sơ xin gia hạn work permit cho người nước ngoài. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp buộc phải làm thủ tục làm giấy phép lao động mới cho người nước ngoài.

7. Lao động nước ngoài sử dụng giấy phép lao động hết hạn bị xử phạt như thế nào?

Lao động nước ngoài sử dụng work permit hết hạn sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng, đồng thời bị trục xuất ra khỏi Việt Nam và không thể nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.