Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang Là Gì?

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì? Cách hạch toán chi phí như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đối với các doanh nghiệp, chi phí sản xuất là một khái niệm kế toán cực kỳ quan trọng. Bởi nó có liên quan mật thiết đến lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh. Vậy chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì? Cách hạch toán chi phí như thế nào? Kết cấu và nội dung của chi phí như thế nào là chính xác? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. 

Tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

Tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì?

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tên tiếng anh là work in progress phản ánh chi phí sản xuất và kinh doanh phát sinh trong kỳ phục vụ cho việc tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang còn phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh của từng khối lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn thành trong kỳ. 

Chi phí kinh doanh dở dang bao gồm các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí dùng máy thi công và chi phí sản xuất chung

Chi phí kinh doanh dở dang bao gồm các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí dùng máy thi công và chi phí sản xuất chung

Khi hạch toán loại chi phí này cần phải ghi chi tiết địa điểm phát sinh chi phí (theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất), theo từng loại và nhóm sản phẩm hoặc theo từng chi tiết và bộ phận sản phẩm, theo từng loại dịch vụ. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm các chi phí:

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • Chi phí sử dụng máy thi công đối với các hoạt động xây lắp
 • Chi phí sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Sau khi đã biết được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì, các kế toán viên cũng cần nắm rõ kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154. Đây là tài khoản phản ánh tổng hợp các chi phí sản xuất và kinh doanh nhằm mục đích tính giá thành sản phẩm và dịch vụ ở doanh nghiệp hạch toán các hàng hóa tồn kho. Kết cấu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm hai phần:

Kết cấu và nội dung phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở tài khoản 154 như thế nào?

Kết cấu và nội dung phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở tài khoản 154 như thế nào?

Bên Nợ:

 • Các chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến việc sản xuất sản phẩm và thể hiện dịch vụ
 • Các chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm khi xây lắp công trình hoặc giá thành xây lắp theo mức giá khoán nội bộ
 • Kết chuyển chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang cuối kỳ, trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ. 

Bên Có: 

 • Giá thành sản xuất thực tế của những sản phẩm đã sản xuất xong nhập kho, chuyển đi bán và tiêu dùng nội bộ ngay hoặc dùng vào các hoạt động xây dựng cơ bản
 • Giá thành sản xuất các sản phẩm xây lắp đã hoàn thành bàn giao từng phần hay bàn giao toàn bộ tiêu thụ trong kỳ, hoặc bàn giao cho các doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp, và bao gồm cả giá thành sản phẩm xây dựng xong hoàn toàn chờ tiêu thụ. 
 • Chi phí thực tế của toàn bộ khối lượng dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng
 • Trị giá phế liệu thu hồi hoặc giá trị của sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được
 • Trị giá nguyên liệu, vật liệu và cả hàng hóa gia công xong nhập lại kho
 • Phản ánh chi phí nguyên vật liệu cũng như chi phí nhân công vượt quá mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định mà không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn của sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp sản xuất theo từng đơn đặt hàng hoặc doanh nghiệp sản xuất theo chu kỳ dài hạn mà hàng kỳ kế toán đã kết toán chi phí sản xuất chung cố định vào trong tài khoản 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đến khi sản phẩm hoàn thành thì mới xác định được chi phí sản xuất chung cố định. Vậy thì chi phí này không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn của hàng bán. 
 • Kết chuyển chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang đầu kỳ đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ. 

Cách hạch toán chi phí kinh doanh dở dang

Điều mà nhiều kế toán thắc mắc nhất chính là phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì? Tùy thuộc vào mỗi ngành mà sẽ có các cách hạch toán khác nhau. Bài viết này sẽ chỉ hướng dẫn cách hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ

Cách hạch toán trong ngành công nghiệp và nông nghiệp

Phương pháp hạch toán đối với những hoạt động kinh tế chính được quy định ở tài khoản 154 của ngành Nông nghiệp và Công nghiệp là tương tự nhau. 

Cần hạch toán chính xác chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Cần hạch toán chính xác chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Vào cuối mỗi kỳ kế toán, dựa vào kết quả kiểm kê thực tế và xác định trị giá thực tế của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, các kế toán thực hiện việc kết chuyển, ghi:

 • Nợ TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 631- giá thành sản xuất sản phẩm

Vào đầu kỳ kế toán, kế toán viên tiến hành kết chuyển chi phí thực tế sản xuất và kinh doanh dở dang, ghi:

 • Nợ TK 631 – giá thành sản xuất sản phẩm
 • Có TK 154 – chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang

Cách hạch toán trong ngành kinh doanh dịch vụ

Phương pháp hạch toán các hoạt động kinh tế chính cho các doanh nghiệp thuộc nhóm kinh doanh dịch vụ cũng tương tự như đối với ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, cần phải lưu ý:

Hạch toán chi phí kinh doanh trong ngành dịch vụ

Nghiệp vụ kết chuyển giá trị thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành cũng như đã chuyển giao cho người mua và được xác nhận đã bán trong kỳ kế toán, ghi:

 • Nợ TK 632 – giá vốn hàng hóa
 • Có TK 154 – chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang

Khi sử dụng các dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi

 • Nợ các TK 642
 • Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Bài viết này từ dichvuluat.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì. Đây là loại chi phí phản ánh chi phí sản xuất và thực hiện kinh doanh phục vụ trong kỳ kế toán. Hy vọng rằng qua chia sẻ trên, bạn đã biết cách hạch toán chính xác, đầy đủ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo quy định của tài khoản 154. 

 

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.