Thành lập công ty có cần bằng cấp chứng chỉ hành nghề không

Đăng ký thành lập công ty có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hay không? Kinh doanh ngành nghề nào không cần bằng cấp? Ngành nghề nào bắt buộc cần có bằng cấp, chứng chỉ mới được hoạt động kinh doanh? Chi tiết các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khi mở công ty sẽ được Luật An Tín chia sẻ tại bài viết này.

Thành lập công ty có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề không?

Muốn mở công ty có cần bằng đại học không? Để được làm chủ công ty cần học ngành nghè gì? Hay là khi làm thủ tục mở công ty có cần nộp bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hay không? – Là những câu hỏi mà Luật An Tín thường xuyên nhận được. Trên thực tế, để trả lời được câu hỏi này chúng ta sẽ hoàn toàn căn cứ dựa vào ngành nghề mà bạn đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

1. Nếu công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện 

Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sau đó đi vào hoạt động kinh doanh mà chủ sở hữu/thành viên/cổ đông/người đại diện pháp luật không cần bổ sung bất kỳ loại bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề nào cả.

➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục thành lập công ty

2. Nếu công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề và cần xin giấy phép con (hồ sơ xin giấy phép con yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ) thì doanh nghiệp bắt buộc phải có bằng cấp và chứng chỉ phù hợp với yêu cầu. 

Và cũng tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà thời điểm bổ sung các bằng cấp, chứng chỉ sẽ khác nhau:

 • Có ngành nghề yêu cầu đính kèm bằng cấp, chứng chỉ vào hồ sơ đăng ký thành lập công ty.
 • Có ngành nghề sẽ yêu cầu bổ sung bằng cấp, chứng chỉ sau khi mở công ty và trước khi chính thức đi vào hoạt động kinh doanh.

Ngành nghề yêu cầu bằng cấp chứng chỉ khi nộp hồ sơ thành lập công ty

Sau đây là danh mục những ngành nghề kinh doanh yêu cầu đính kèm văn bằng, chứng chỉ hành nghề chung với hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý

Yêu cầu bổ sung bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư đối với luật sư đứng ra thành lập công ty luật hoặc văn phòng luật sư.

2. Kinh doanh mảng đấu giá tài sản

Yêu cầu bổ sung chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh, Tổng giám đốc/Giám đốc công ty hợp danh.

Lưu ý: Để hoạt động kinh doanh trong mảng đấu giá tài sản, doanh nghiệp chỉ được phép ở công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. 

3. Kinh doanh chứng khoán 

Yêu cầu Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và tối thiểu 3 nhân viên trong công ty cần có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

4. Dịch vụ kế toán

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, bạn có thể mở công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề của từng loại hình như sau (*):

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh:

 • Có tối thiểu 5 kế toán hành nghề có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó ít nhất có 2 kế toán viên góp vốn thành lập công ty;
 • Đồng thời người đại diện, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có chứng chỉ hành nghề kế toán và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực.

Doanh nghiệp tư nhân:

 • Ít nhất có 2 kế toán hoặc kiểm toán hành nghề, trong đó phải có chủ của doanh nghiệp tư nhân. Nghĩa là, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ đồng thời là Giám đốc và kiêm kiểm toán viên hành nghề.

5. Dịch vụ kiểm toán

Tối thiểu có 5 kiểm toán viên hành nghề được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính. Trong đó có 2 thành viên góp vốn thành lập (đối với công ty hợp danh/công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc bắt buộc có chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp tư nhân).

6. Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Giám đốc/Tổng giám đốc, tối thiểu 5 thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm và ít nhất 10 chuyên viên phân tích trong công ty phải có trình độ từ đại học trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, thống kê, quản trị kinh doanh.

Đồng thời phải có kinh nghiệm làm việc như sau: 

 • Giám đốc/Tổng giám đốc có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm có từ 7 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Chuyên viên phân tích có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc.

7. Dịch vụ thẩm định giá

Khi kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân đều yêu cầu tối thiểu có 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá. Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ khác nhau, cụ thể là:

Loại hình doanh nghiệp Yêu cầu
Công ty cổ phần Tối thiểu 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá bao gồm 2 cổ đông sáng lập
Công ty TNHH 1 thành viên Tối thiểu 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá bao gồm chủ sở hữu công ty
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Tối thiểu 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá bao gồm ít nhất 2 thành viên góp vốn
Công ty hợp danh Tối thiểu 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá bao gồm ít nhất 2 thành viên hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân Tối thiểu 3 thẩm định viên có chứng chỉ thẩm định giá bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân

8. Dịch vụ giám định về quyền liên quan, quyền tác giả

Khi kinh doanh dịch vụ giám định về quyền tác giả, quyền liên quan thì doanh nghiệp/tổ chức cần đáp ứng 2 điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề như sau:

 • Có tối thiểu 1 giám định viên sở hữu trí tuệ.
 • Người đứng đầu tổ chức hoặc người được ủy quyền từ người đứng đầu tổ chức phải có Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ. 

9. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Khi kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì người đứng đầu tổ chức hoặc người được ủy quyền từ người đứng đầu tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Thành lập công ty có cần bằng cấp chứng chỉ hành nghề không

Ngành nghề cần bổ sung bằng cấp, chứng chỉ khi công ty đi vào hoạt động

Sau đây là danh sách 33 ngành nghề không yêu cầu bằng cấp chứng chỉ hành nghề đối với người quản lý, nhân viên công ty khi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ cần bổ sung văn bằng, chứng chỉ hành nghề ngay sau khi mở công ty để được chính thức đi vào hoạt động kinh doanh.

1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC thì sẽ cần bổ sung văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy sau khi thành lập công ty. Cụ thể như sau:

Văn bằng, chứng chỉ Số lượng Chức danh yêu cầu văn bằng, chứng chỉ
Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC 1 Người đại diện pháp luật
1 Người đứng đầu cơ sở kinh doanh

2. Kinh doanh dịch vụ đại lý thuế/làm thủ tục thuế

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế hay còn gọi là đại lý thuế thì trong công ty cần có tối thiểu 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đang làm việc toàn thời gian tại công ty.

3. Đại lý làm thủ tục hải quan

Những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý để được chính thức đi hoạt động kinh doanh hợp pháp thì cần tuyển nhân viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành đào tạo về kinh tế, luật, kỹ thuật.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ hải quan.
 • Có mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do cơ quan hải quan cấp.

4. Hoạt động đại lý bảo hiểm

Nhân viên trong các công ty hoạt động đại lý bảo hiểm cần có các văn bằng, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp bởi cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp như là:

 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ.
 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

5. Kinh doanh môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ Văn bằng, chứng chỉ yêu cầu
Tư vấn, đánh giá rủi ro bảo hiểm Có bằng đại học trở lên chuyên ngành bảo hiểm
Hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm

Có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm

Có bằng cao đẳng trở lên đối với những chuyên ngành phù hợp trong lĩnh vực giám định

6. Dịch vụ giám định thương mại

Giám định viên trong công ty có các văn bằng/chứng chỉ sau:

 • Có trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực giám định. 
 • Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định (Nếu luật yêu cầu).
 • Có tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực giám định hàng hóa/dịch vụ.

7. Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Đội ngũ kiểm toán viên trong công ty cần có chứng chỉ kiểm toán năng lượng.

8. Dịch vụ kiến trúc

Kinh doanh dịch vụ kiến trúc cần có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với:

 • Kiến trúc sư người sẽ chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc.
 • Chủ trì thiết kế kiến trúc.

9. Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ cần bổ sung các loại chứng chỉ sau:

 • Đối với Giám đốc quản lý dự án sẽ cần có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I, hạng II hoặc hạng III tùy thuộc vào quy mô và loại dự án đầu tư.
 • Tùy thuộc vào vị trí, công việc được giao mà người phụ trách chuyên môn sẽ cần có các chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng…
 • Các cá nhân tham gia vào việc thực hiện quản lý dự án sẽ cần có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận

10. Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Công ty kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng cần bổ sung chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I, hạng II hoặc hạng II (tùy thuộc vào lĩnh vực) đối với chủ nhiệm khảo sát xây dựng. 

11. Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Yêu cầu bổ sung chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các nhân đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn của thiết kế xây dựng.

12. Đối với dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tùy thuộc vào loại công trình mà các cá nhân đảm nhiệm vị trí giám sát trưởng, giám sát thi công cần bổ sung thêm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

13. Dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bổ sung chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đối với chức danh thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

14. Dịch vụ kiểm định xây dựng

Bổ sung chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với người chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng.

15. Dịch vụ vận hành, quản lý nhà chung cư

Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công ty kinh doanh dịch vụ vận hành, quản lý chung cư cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Có giấy chứng nhận về việc đã được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở trong lĩnh vực xây dựng, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy…

16. Dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế và quy hoạch xây dựng yêu cầu chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, cụ thể quy định như sau:

Chứng chỉ Yêu cầu Chức danh yêu cầu chứng chỉ
Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng Phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận Người đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về:

 • Quy hoạch xây dựng
 • Hạ tầng kỹ thuật
 • Giao thông của đồ án quy hoạch

17. Dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục

Quy định về chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

Chứng chỉ Số lượng Chức danh yêu cầu chứng chỉ
Chứng chỉ kiểm định viên chất lượng giáo dụ Tối thiểu 10 Kiểm định viên

18. Lĩnh vực tư vấn du học

Nhân viên trực tiếp tư vấn trong các công ty kinh doanh lĩnh vực tư vấn du học cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học và đáp ứng các điều kiện là: 

 • Có trình độ từ đại học trở lên.
 • Có năng lực sử dụng ít nhất 1 ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

19. Kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y

Để mở công ty kinh doanh thuốc thú y như là: 

 • Thuốc thú y, vắc xin, các chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.
 • Kinh doanh các dịch vụ thử nghiệm và khảo nghiệm thuốc thú y.

Cần có các chứng chỉ hành nghề sau: 

 • Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y: Cần chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y.
 • Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải: Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp.
 • Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y: Cần có chứng chỉ hành nghề thú y.

20. Dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, phẫu thuật động vật; dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh bao gồm cả kê đơn, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe động vật

Khi kinh doanh trong lĩnh vực này, tuỳ vị trí công việc mà nhân viên trong công ty cần có các chứng chỉ, bằng cấp sau:

 • Bằng đại học trở lên (chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y): Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở thú y.
 • Bằng trung cấp chuyên ngành thú y: Người hành nghề tư vấn, khám chữa bệnh thú y (yêu cầu tối thiểu).
 • Chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật (cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp): Người hành nghề tiêm phòng cho động vật.

21. Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Dịch vụ

Chức vụ yêu cầu

văn bằng chứng chỉ

Số lượng Văn bằng, chứng chỉ yêu cầu
Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa Thử nghiệm viên 4 Được đào tạo về một trong các tiêu chuẩn:

 •  TCVN ISO/IEC 17025:2007
 • ISO/IEC 17025:2005
Dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa Kiểm định viên 4 Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa Giám định viên 4

Có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Được đào tạo về TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc ISO/IEC 17020:2012

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý Chuyên gia đánh giá 4

Có trình độ từ đại học trở lên

Có chứng chỉ hoàn thành các khóa học về kỹ năng đánh giá chứng nhận tương ứng do Bộ KHCN công bố

Dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp Chuyên gia đánh giá 3

Có trình độ từ đại học trở lên

Có chứng chỉ hoàn thành các khóa học và đạt yêu cầu về đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn phiên bản hiện hành như: 

 • ISO/IEC 17025
 • ISO/IEC 17020
 • ISO 15189
 • ISO/IEC 17021
 • ISO/IEC 17065
 • ISO/IEC 1702

22. Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường

Dịch vụ Số lượng nhân viên yêu cầu chứng chỉ, văn bằng Văn bằng, chứng chỉ yêu cầu
Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Tối thiểu 1 nhân viên kỹ thuật
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • Đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (phù hợp với lĩnh vực hoạt động và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định Tối thiểu 1 nhân viên kiểm định
 • Được chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường phù hợp với mỗi lĩnh vực hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2 được chỉ định.

23. Kinh doanh các dịch vụ đánh giá, định giá, giám định giá công nghệ

Khi hoạt động kinh doanh các dịch vụ về đánh giá, định giá, giám định giá công nghệ, công ty cần đáp ứng các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề như sau: 

Dịch vụ Số lượng nhân viên yêu cầu chứng chỉ, văn bằng Văn bằng, chứng chỉ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định giá công nghệ Tối thiểu 2 thẩm định viên về giá hành nghề
 • Hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hoặc công nhận
Dịch vụ giám định công nghệ Tối thiểu 2 giám định viên
 • Trình độ đại học trở lên được tạo đạo các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần giám định
 • Được đào tạo về tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc ISO/IEC 17020:2012
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cần giám định

24. Dịch vụ bảo vệ

Cần có bằng tốt nghiệp từ hệ cao đẳng trở lên đối với các cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh, trật tự của công ty/cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

25. Kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự thuộc lĩnh vực quốc phòng

Cần có tối thiểu 2 cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên, được đào tạo 1 trong các chuyên ngành về:

 • Điện tử – viễn thông.
 • Công nghệ thông tin.
 • Toán học.
 • An toàn thông tin.

26. Hoạt động kinh doanh các loại trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành điểm kinh doanh các loại trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ/văn bằng sau:

 • Có trình độ từ đại học trở lên.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành các hoạt động trong lĩnh vực.

27. Kinh doanh dịch vụ casino

Người chịu trách nhiệm về việc quản lý, điều hành điểm kinh doanh casino cần có:

 • Trình độ từ hệ đại học trở lên.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực casino.

28. Kinh doanh dịch vụ quản lý các quỹ hưu trí tự nguyện

Tối thiểu 5 nhân viên trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ quản lý các quỹ hưu trí tự nguyện cần đáp ứng:

 • Có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quản lý các quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.
 • Trong đó, có 3 nhân viên phải có: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp hoặc là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA).

29. Kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động

Người đại diện pháp luật của các công ty kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động cần có:

 • Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
 • Không có tiền án, tiền sự. 

30. Kinh doanh các dịch vụ khám chữa bệnh

Doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ khám chữa bệnh cần đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề như sau:

Chức vụ yêu cầu chứng chỉ, văn bằng Văn bằng, chứng chỉ yêu cầu
Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên  Chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở
Lương y phụ trách khám chữa bệnh tại phòng khám y học cổ truyền Giấy chứng nhận là lương y, giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

31. Các công ty cung cấp dịch vụ xác định giá đất

Cần có ít nhất 3 định giá viên có chứng chỉ định giá đất.

32. Dịch vụ đo đạc và bản đồ

Công ty cung cấp dịch vụ đo đạc bản đồ cần đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, bằng cấp là:

 • Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ cần có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về đo đạc và bản đồ.

33. Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Người phụ trách kỹ thuật, người giữ vị trí chủ nhiệm đề án trong công ty cung cấp dịch vụ thăm dò khoáng sản cần có bằng đại học trở lên đối với các chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản.

Dù doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề cần hay không cần cung cấp bằng cấp, chứng chỉ hành nghề thì xét về cơ bản đều cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với 3 bước như sau: 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ mở công ty.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ về cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý/
 • Bước 3: Chờ nhận kết quả.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Luật An Tín về câu hỏi: “Kinh doanh có cần bằng cấp hay không?”. Cũng như chi tiết danh sách các ngành nghề yêu cầu và không yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thủ tục thành lập hay quan tâm về dịch vụ thành lập công ty thì ngần ngại hãy liên hệ ngay với Luật An Tín theo số hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 090.758.1234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khi thành lập công ty

1. Thành lập công ty có cần có bằng cấp, chứng chỉ không?

Tuỳ vào ngành nghề công ty đăng ký kinh doanh. Nếu:

 • Doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề thông thường, tức không thuộc danh mục ngành nghề có điều kiện thì không cần có bằng cấp, chứng chỉ.
 • Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ, bằng cấp khi mở công ty thì sẽ cần bổ sung các chứng chỉ hành nghề và bằng cấp tương ứng với yêu cầu.

2. Những ngành nghề nào yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ khi làm thủ tục thành lập công ty?

Danh mục 9 ngành nghề yêu cầu đính kèm văn bằng, chứng chỉ hành nghề chung với hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Kinh doanh dịch vụ pháp lý, Kinh doanh mảng đấu giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kiểm toán, Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ giám định về quyền liên quan và quyền tác giả, Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

➤➤ Tham khảo chi tiết: Ngành nghề yêu cầu bằng cấp chứng chỉ khi nộp hồ sơ mở công ty

3. Những ngành nghề kinh doanh nào không cần nộp bằng cấp chứng chỉ khi làm thủ tục thành lập công ty?

Danh mục 33 ngành nghề không yêu cầu nộp bằng cấp, chứng chỉ khi làm thủ tục mở công ty mà chỉ yêu cầu bổ sung khi đăng ký xin giấy phép con để công ty chính thức đi vào hoạt động: Dịch vụ phòng cháy chữa cháy, Dịch vụ đại lý thuế/làm thủ tục thuế, Đại lý làm thủ tục hải quan…

➤➤ Tham khảo chi tiết: Ngành nghề cần bổ sung bằng cấp chứng chỉ khi công ty đi vào hoạt động

4. Người đại diện pháp luật của công ty có cần có bằng đại học không?

Không. Người đại diện pháp luật công ty không cần có bằng đại học, ngoại trừ các ngành nghề có yêu cầu cụ thể về bằng cấp của người đại diện pháp luật chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động.

5. Thành lập công ty có cần học đại học không?

Không. Nếu không có bằng đại học thì bạn vẫn có thể mở công ty đăng ký kinh doanh những ngành nghề không có điều kiện ràng buộc về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.