Hồ sơ, thủ tục Chuyển Nhượng Vốn Góp trong công ty TNHH

Bài viết này Luật An Tín chia sẻ thông tin chi tiết về: Chuyển nhượng vốn góp là gì? Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên như thế nào? Cần đáp ứng điều kiện gì? Chuyển nhượng vốn góp, vốn điều lệ có cần nộp thuế TNCN không?

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH là gì?

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH là việc chuyển giao một phần hay toàn bộ vốn góp cùng với quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên hay thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho các cá nhân/tổ chức khác.  

Cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH có thể thuộc các trường hợp sau:

 • Thành viên của công ty TNHH.
 • Cá nhân/tổ chức Việt Nam không phải là thành viên công ty TNHH.
 • Cá nhân/tổ chức nước ngoài không phải là thành viên công ty TNHH.

Hồ sơ, thủ tục Chuyển Nhượng Vốn Góp trong công ty TNHH

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà điều kiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH sẽ khác nhau, cụ thể:

1. Điều kiện chuyển nhượng vốn đối với công ty TNHH 1 thành viên

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, chỉ có một người làm chủ, việc chuyển nhượng vốn góp sẽ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Chuyển nhượng toàn phần vốn góp: Khi chủ sở hữu công ty chuyển nhượng 100% vốn góp cho một cá nhân hay tổ chức khác thì đồng thời phải thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty.
 • Chuyển nhượng một phần vốn góp: Đồng thời với việc tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn góp, công ty cần làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp do thay đổi số lượng thành viên, cụ thể:
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Hoặc chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty cổ phần.

2. Điều kiện đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, để chuyển nhượng vốn góp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ưu tiên chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên trong công ty.
 • Trong vòng 30 ngày sau khi thông báo chuyển nhượng vốn góp, các thành viên trong công ty không mua lại thì thành viên chuyển nhượng mới được quyền chào bán vốn góp cho các cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp.
 • Nếu việc chuyển nhượng vốn góp làm thay đổi số lượng, giảm xuống còn 1 thành viên thì đồng thời với việc chuyển nhượng vốn góp, công ty cần làm thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên.
 • Trường hợp việc chuyển nhượng vốn góp không làm thay đổi số lượng thành viên (Tức là công ty vẫn duy trì từ 2 – 50 thành viên), nhưng làm thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty sẽ cần làm thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên với Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp giấy phép kinh doanh mới phù hợp. 

Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Để chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào? Quy trình thực hiện ra sao? Cùng Luật An Tín tìm hiểu tiếp nhé.

1. Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như bảng sau để tiến hành chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH:

STT Giấy tờ Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
1 Thông báo về việc chuyển nhượng vốn góp. x
2 Biên bản họp về việc chuyển nhượng vốn góp của Hội đồng thành viên. x
3 Quyết định chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH. x x
4 Danh sách thành viên sau chuyển nhượng vốn góp. x x
5 Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp đã ký kết. x x
6 Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành chuyển nhượng vốn góp: Biên bản thanh lý hợp đồng/giấy xác nhận. x x
7 Bản sao chứng thực của thành viên mới (Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp):

 • Đối với cá nhân: CCCD/Hộ chiếu.
 • Đối với tổ chức/doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập. 
x x
8 Giấy tờ chứng thực của người được ủy quyền của thành viên mới (Trường hợp thành viên mới không trực tiếp đến làm thủ tục). x x
9 Thông báo cập nhật số điện thoại doanh nghiệp x x

Ngoài ra, nếu thành viên mới (cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vốn góp) là người nước ngoài phải bổ sung thêm thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH.

2. Quy trình chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH sẽ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như mục 1, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) nơi công ty đặt trụ sở chính.

Lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp:

 • Trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định chuyển nhượng vốn góp, thành viên mới (Cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng) phải nộp đủ số vốn cam kết. Sau khi thành viên mới hoàn tất việc góp vốn, doanh nghiệp mới được làm thông báo thay đổi thành viên gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. 
 • Trường hợp, thành viên mới góp vốn chậm, thông báo trễ hay không thông báo thay đổi cho Phòng Đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị Sở KH&ĐT xử phạt hành chính từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định.

Bước 2: Sở KH&ĐT xử lý hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Sở KH&ĐT sẽ xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng vốn trong vòng 3 – 5 ngày làm việc:

 • Nếu hồ sơ chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hợp lệ: Sở KH&ĐT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở KH&ĐT sẽ có thông báo bằng văn bản, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu. 

Bước 3: Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cơ quan thuế

Khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, dù có phát sinh thu nhập chịu thuế hay không thì thành viên chuyển nhượng cũng cần kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN cho Chi cục Thuế nơi quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Quy định thời gian nộp tờ khai thuế TNCN:

 • Thành viên chuyển nhượng vốn tự nộp tờ khai: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.
 • Công ty TNHH nộp thay thành viên chuyển nhượng vốn góp: Trước thời điểm làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp.

Người chuyển nhượng vốn sẽ phát sinh thu nhập chịu thuế nếu giá chuyển nhượng lớn hơn giá trị phần vốn góp trong công ty tại thời điểm chuyển nhượng cộng với các chi phí khác liên quan. Lúc này, số tiền thuế phải nộp sẽ được tính theo công thức:

Tiền thuế phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%.

Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH tại Luật An Tín

Luật An Tín nhận làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên trọn gói chỉ từ 1.200.000 đồng, hoàn thành thủ tục trong vòng từ 5 – 7 ngày làm việc. Thông tin dịch vụ tại Luật An Tín chi tiết như sau:

➤ Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

 • Bản Scan/ảnh chụp CCCD/Hộ chiếu của các thành viên góp vốn là cá nhân.
 • Danh sách thành viên công ty sau khi chuyển nhượng vốn góp.

➤ Phạm vi công việc Luật An Tín thực hiện:

 • Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp, trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với Sở KH&ĐT:
  • Nộp hồ sơ đầy đủ.
  • Xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển nhượng vốn góp.
  • Nhận kết quả tại Sở KH&ĐT.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho doanh nghiệp.
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế TNCN sau chuyển nhượng vốn góp.

Ngoài ra, Luật An Tín còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ sau khi chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH như: Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử, kế toán thuế trọn gói

Luật An Tín cam kết báo giá dịch vụ trọn gói một lần, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác. Nếu bạn quan tâm dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH tại Luật An Tín thì có thể liên hệ hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn và báo giá dịch vụ chi tiết.

Câu hỏi về thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

1. Chuyển nhượng vốn góp là gì?

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH là việc bán/cho/tặng/thừa kế một phần hay toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty TNHH. Việc chuyển nhượng vốn góp đi kèm với chuyển quyền và nghĩa vụ tương ứng. Cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vốn góp có thể là: 

 • Thành viên khác của công ty TNHH.
 • Cá nhân/tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài không phải là thành viên của doanh nghiệp.

2. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH thực hiện như thế nào?

Quy trình tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ cho Sở KH&ĐT.
 • Bước 2: Sở KH&ĐT xử lý hồ sơ.
 • Bước 3: Kê khai và nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

3. Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ chi tiết chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên bao gồm: 

 • Thông báo và quyết định chuyển nhượng vốn góp của công ty. 
 • Danh sách thành viên công ty sau khi hoàn tất chuyển nhượng vốn góp.
 • Hợp đồng, biên bản thanh lý/giấy xác nhận chuyển nhượng vốn góp đã ký kết.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực của cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vốn góp.
 • Giấy tờ chứng thực của người được ủy quyền của thành viên mới (Trường hợp thành viên mới không trực tiếp đến làm thủ tục).
 • Thông báo cập nhật số điện thoại công ty.

4. Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên cơ bản bao gồm các loại giấy tờ như đối với công ty TNHH 1 thành viên. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm: Biên bản họp về việc chuyển nhượng vốn góp của Hội đồng thành viên.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

5. Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên?

Công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng vốn góp trong 2 trường hợp:

 • Chuyển nhượng 100% vốn góp: Đồng thời thay đổi chủ sở hữu công ty.
 • Chuyển nhượng một phần vốn góp: Đồng thời thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

6. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Công ty TNHH 2 thành viên cần đáp ứng các điều kiện sau khi chuyển nhượng vốn góp:

 • Ưu tiên chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên của công ty trước khi chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức khác.
 • Làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp nếu việc góp vốn làm thay đổi số lượng thành viên. Ví dụ: Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên sang công ty TNHH 1 thành viên.
 • Thông báo thay đổi tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT. 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Điều kiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

7. Khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, doanh nghiệp có cần nộp thuế TNCN không?

Khi chuyển nhượng vốn góp, nếu trường hợp phát sinh thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp cần nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh thu nhập chịu thuế: Giá chuyển nhượng lớn hơn giá trị phần vốn góp và các chi phí liên quan.

8. Luật An Tín hoàn thành dịch vụ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH trong bao lâu?

Luật An Tín nhận làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH trong vòng 5 – 7 ngày làm việc.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.