Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là gì? – MỚI

Khi chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty muốn đầu tư mua vốn góp hoặc cổ phần của một công ty khác thì cần có người đại diện theo ủy quyền. Vậy người đại diện theo ủy quyền là gì? Điều kiện cần đáp ứng để trở thành người đại diện ủy quyền? Cũng như quy định số lượng, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện ủy quyền như thế nào? Cùng Luật An Tín tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Điều 14 Luật số 59/2020/QH14 có quy định, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên là tổ chức sẽ là cá nhân, được ủy quyền bằng văn bản, thay mặt/nhân danh chủ sở hữu, cổ đông, thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì người đại diện theo ủy quyền sẽ là đại diện cho người đại diện theo pháp luật, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hay là chủ sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định rõ trong văn bản ủy quyền tại doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền sẽ quy định rõ về thời gian ủy quyền, nội dung, phạm vi ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền sẽ đại diện tổ chức thực hiện các công việc được giao nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người ủy quyền.

Điều kiện trở thành người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền cần đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

 • Là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp.
 • Đối với công ty, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì không được phép cử người thân, người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại điều lệ công ty. 

Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là gì? - MỚI

Nội dung văn bản cử đại diện theo ủy quyền

Văn bản cử người đại diện ủy quyền cần được thông báo công khai cho công ty và chỉ được có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được văn bản.

Nội dung văn bản cử người đại diện ủy quyền sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông.
 • Số lượng người đại diện ủy quyền của công ty.
 • Chi tiết về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần của mỗi người đại diện ủy quyền.
 • Thông tin của người đại diện ủy quyền như là họ tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ dùng để liên lạc.
 • Thông tin về họ và tên, chữ ký của người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của người đại diện ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty sẽ gồm các nội dung sau:

 • Chủ sở hữu/cổ đông là tổ chức nước ngoài.
 • Tên của người đại diện theo ủy quyền.
 • Ngày tháng năm sinh.
 • Giới tính.
 • Quốc tịch.
 • Dân tộc.
 • Chỗ ở hiện nay.
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
 • Số, ngày, cơ quan cấp CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác.
 • Tổng giá trị vốn được đại diện.
 • Tỷ lệ (%) vốn được ủy quyền.
 • Thời điểm đại diện phần vốn.
 • Chữ ký của người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty.

➤➤ Tải miễn phí: Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Quy định về số lượng người đại diện theo ủy quyền

Tổ chức là chủ sở hữu công ty 1 thành viên thì có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền.

Tổ chức là thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ công ty có thể có tối đa 3 người đại diện ủy quyền.

Tổ chức là cổ đông của công ty cổ phần sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông thì có thể có tối đa 3 người đại diện theo ủy quyền.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần cũng cần có người đại diện theo ủy quyền đại diện cho phần vốn góp.

Lưu ý:

Trường hợp tổ chức cử nhiều người làm đại diện ủy quyền thì cần xác định cụ thể phần vốn góp, cổ phần cho mỗi người đại diện. Nếu không xác định cụ thể thì phần vốn góp, cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện ủy quyền của tổ chức.

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm đại diện cho chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty là tổ chức thực hiện:

 • Đại diện chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
 • Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên.
 • Phải cẩn trọng, trung thực, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty khi thay mặt thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.
 • Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty cử đại diện do vi phạm trách nhiệm. Chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với bên thứ 3 về các trách nhiệm phát sinh về quyền và nghĩa vụ được người đại diện theo ủy quyền thực hiện.

Trên đây là thông tin về người đại diện theo ủy quyền. Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào đừng ngần ngại liên hệ ngay với Luật An Tín theo số hotline (Miền Bắc) – 090.758.1234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng. 

Câu hỏi thường gặp về người đại diện theo ủy quyền

1. Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo ủy quyền sẽ là người đại diện/thay mặt cho người đại diện theo pháp luật/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc là chủ sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhất định tại doanh nghiệp.

2. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi người đại diện ủy quyền có sai sót?

Người ủy quyền sẽ là người chịu trách nhiệm với bên thứ 3 đối với những sai phạm do người đại diện theo ủy quyền gây ra.

3. Công ty TNHH 2 thành viên có thể có bao nhiêu người đại diện ủy quyền?

Công ty TNHH 2 thành viên có thể tuỳ ý lựa chọn số lượng người đại diện theo ủy quyền phù hợp với nhu cầu của công ty mà không bị giới hạn về số lượng.

4. Người đại diện theo ủy quyền có bắt buộc là cá nhân không?

Có. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên là tổ chức bắt buộc phải là cá nhân.

5. Có thể thay đổi người đại diện theo ủy quyền không?

Có. Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện ủy quyền.

6. Tổ chức là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên sở hữu tối thiểu 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền cho tối đa bao nhiêu người?

Công ty TNHH 2 thành viên sở hữu tối thiểu 35% vốn điều lệ có thể cử tối đa 3 người đại diện theo ủy quyền.

7. Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Người đại diện theo ủy quyền cần đáp ứng các điều kiện:

 • Là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 • Bên cạnh đó, còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn khác.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Điều kiện trở thành người đại diện theo ủy quyền

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.