Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này Luật An Tín sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về: Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam? Những lưu ý cần biết và trả lời cho câu hỏi tại sao nên đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam?

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Thành phần bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 2 bản.
 • Mẫu nhãn hiệu nước ngoài đăng ký bảo hộ tại Việt Nam: 5 mẫu (*).
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.
 • Đối với trường hợp nộp lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp vào tài khoản Cục Sở hữu trí tuệ: Bổ sung chứng từ nộp lệ phí.
 • Trường hợp nộp hồ sơ thông qua người đại diện: Bổ sung giấy ủy quyền.
 • Trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Bổ sung tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài phải viết bằng tiếng Việt.

➤➤ Tải miễn phí: Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

(*) Khi nộp mẫu nhãn hiệu bạn cần lưu ý:

Không nộp mẫu nhãn hiệu đã được dán tại tờ khai.

Mẫu nhãn hiệu cần đáp ứng điều kiện:

 • Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nộp cần được trình bày, thể hiện theo đúng màu sắc được yêu cầu. Ngược lại, nếu không yêu cầu thì mẫu trình bày, thể hiện bằng màu trắng, đen.
 • Nếu mẫu 3D thì cần nộp kèm ảnh chụp/hình vẽ thể hiện phối cảnh, mô tả dạng hình chiếu.
 • Mẫu trình bày rõ ràng, kích thước cần lớn hơn 20mm*20mm và không lớn hơn 80mm*80mm.

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam khá phức tạp, trình tự như sau: 

1. Tra cứu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ

Trước khi đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức cần tra cứu nhãn hiệu nhằm mục đích:

 • Kiểm tra xem nhãn hiệu của mình có trùng với nhãn hiệu của các cá nhân/tổ chức khác đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam hay không. Điều này sẽ đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro và tránh các tranh chấp về quyền Sở hữu công nghiệp cho cá nhân/tổ chức trước khi công bố sản phẩm mang nhãn hiệu ra thị trường.
 • Đánh giá tỷ lệ thành công khi đăng ký xin bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Giúp chủ đơn tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc trong trường hợp đăng ký nhãn hiệu mà không được chấp nhận bảo hộ.

Cá nhân/tổ chức có thể tiến hành tra cứu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ bằng một trong 2 hình thức sau: 

Thời gian tra cứu nhãn hiệu: Từ 1 – 3 ngày.

2. Phân nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Phân loại hàng hóa, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo “Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Ni-xơ”.

➞ Thao tác này sẽ giúp cá nhân/tổ chức xác định phạm vi bảo hộ thương hiệu và các khoản chi phí cần đóng khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Phân loại hàng hóa dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

3. Tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu như Luật An Tín đã chia sẻ và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) Việt Nam.

Bước 2: Cục SHTT tiến hành thẩm định hình thức đơn

Tại bước này, Cục sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định xem chủ đơn có tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu hay không. 

 • Nếu đơn hợp lệ: Cục ra quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Nếu đơn không hợp lệ: Cục ra thông báo về việc dự định từ chối đơn. Lúc này, chủ đơn có thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày Cục ra thông báo để gửi đơn phúc đáp hoặc chỉnh sửa bổ sung hồ sơ. Trường hợp, chủ đơn không bổ sung, chỉnh sửa hoặc ý kiến phản hồi không xác đáng thì Cục sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời gian thẩm định hình thức đơn là trong vòng 1 tháng kể từ ngày Cục SHTT tiếp nhận đơn.

Bước 3: Cục SHTT tiến hành công bố đơn họp hệ

Trong vòng 2 tháng sau khi có quyết định thẩm định hình thức đơn hợp lệ, Cục SHTT đăng công bố đơn trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Trong vòng 9 tháng kể từ khi công bố đơn, Cục SHTT sẽ thẩm định nội dung đơn và xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu thông qua các điều kiện bảo hộ.

Bước 5: Thông báo kết quả chấp nhận/từ chối đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi thẩm định nội dung đơn, Cục SHTT sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam:

 • Thông báo từ chối bảo hộ bằng văn bản: Trong trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng các yêu cầu bảo hộ.
 • Ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và đăng công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp: Nếu nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ. 

Lưu ý: Sau khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cá nhân/tổ chức đăng ký bảo hộ sẽ cần đóng bổ sung các khoản lệ phí theo quy định.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Trong vòng từ 2 – 3 tháng sau khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam, Cục SHTT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức cần lưu ý những điều sau:

Về thẩm quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

Đối với các cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài có văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất/kinh doanh tại Việt Nam: 

 • Có thể trực tiếp tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Thông qua đại diện pháp lý được ủy quyền tại Việt Nam.

Đối với cá nhân/tổ chức không thường trú, không có cơ sở sản xuất/kinh doanh tại Việt Nam: 

 • Bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông qua đại diện pháp lý ủy quyền tại Việt Nam.

➞ Về lệ phí đăng ký nhãn hiệu:

Lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ có thay đổi tùy theo thời điểm đăng ký bảo hộ. Do vậy, trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cá nhân/tổ chức cần kiểm tra lại mức lệ phí được quy định tại thời điểm đăng ký. 

Lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ được chia ra 2 lần đóng: 

 • Lần 1: Khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.
 • Lần 2: Sau khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thời gian kể từ thời điểm đóng lệ phí lần 1 đến thời điểm đóng lệ phí lần 2 có thể kéo dài từ 12 – 14 tháng.

➞ Về thời gian đăng ký nhãn hiệu:

 • Theo quy định, tổng thời gian từ khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam đến khi nhận được văn bằng bảo hộ sẽ trong khoảng 15 tháng.
 • Tuy nhiên, thực tế, quy trình này có thể kéo dài từ 16 – 18 tháng kể từ thời điểm Cục SHTT nhận được hồ sơ hợp lệ.

➞ Về thời hạn bảo hộ:

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam là 10 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. 
 • Sau khi văn bằng bảo hộ hết hạn, cá nhân/tổ chức nước ngoài cần tiến hành thủ tục gia hạn thời gian bảo hộ nhãn hiệu nếu muốn duy trì những lợi ích liên quan.

Tại sao nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam?

Khi các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, họ sẽ rất quan tâm đến việc thương hiệu, nhãn hiệu của mình có được pháp luật Việt Nam bảo vệ hay không. Cũng như lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam. 

Hãy cùng Luật An Tín điểm qua những lợi ích khi cá nhân/tổ chức nước ngoài đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

 • Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu của mình tại Việt Nam.
 • Được pháp luật Việt Nam bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Cá nhân/tổ chức nước ngoài được toàn quyền sử dụng, khai thác các lợi ích thương mại mà nhãn hiệu của mình mang lại. 
 • Cá nhân/tổ chức được toàn quyền chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu của mình cho các cá nhân, tổ chức khác.

Nếu cá nhân/tổ chức nước ngoài không đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, thì sẽ không thể đảm bảo các lợi ích như trên. Bên cạnh đó, khi xảy ra tranh chấp về thương hiệu, nhãn hiệu, cá nhân/tổ chức nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu, nhãn hiệu. Đồng thời, những rủi ro như bị các cá nhân, tổ chức khác chiếm đoạt nhãn hiệu hoàn toàn có thể xảy ra.

➞ Bởi vậy, cá nhân/tổ chức nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam để đảm bảo mọi quyền lợi cũng như hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.

Trên đây, Luật An Tín đã cập nhật và chia sẻ cho bạn thông tin chi tiết về “Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam”. 

Nếu bạn còn chưa nắm rõ các thông tin được chia sẻ trong bài viết hoặc quan tâm đến dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh có thể liên hệ Luật An Tín qua hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ.

Một số câu hỏi về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ bao gồm các thành phần sau: 

 • 2 bản tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam: 5 bản.
 • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký bảo hộ nếu đóng phí qua bưu chính hoặc qua tài khoản ngân hàng.
 • Bổ sung giấy ủy quyền nếu người đại diện nộp hồ sơ.
 • Bổ sung tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

2. Thủ tục tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam ra sao?

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam tiến hành như sau:

 • Tra cứu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.
 • Phân nhóm hàng hóa/dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam:
  • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT Việt Nam.
  • Bước 2: Cục SHTT thẩm định hình thức đơn.
  • Bước 3: Cục SHTT tiến hành công bố đơn hợp lệ.
  • Bước 3: Cục SHTT thẩm định nội dung đơn.
  • Bước 4: Cục SHTT trả kết quả.
  • Bước 5: Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

3. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày cấp giấy đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ kéo dài trong bao lâu?

Theo quy định, tổng thời gian từ khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam đến khi nhận được văn bằng bảo hộ sẽ trong khoảng 15 tháng, cụ thể:

 • Từ khi nộp hồ sơ đến khi hoàn tất thẩm định đơn: 1 tháng.
 • Từ khi thẩm định đơn đến khi công bố đơn: 2 tháng.
 • Từ khi công bố đơn đến khi trả kết quả thẩm định nội dung: 9 tháng.
 • Từ khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ đến khi được cấp: 2 – 3 tháng.

Tuy nhiên, thực tế, quy trình đăng ký cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể kéo dài từ 16 – 18 tháng.

5. Tại sao nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam?

Các cá nhân/tổ chức nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để được bảo đảm các quyền lợi hợp pháp đối với nhãn hiệu của mình. Đồng thời, hạn chế tối đa những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam?

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.