Thủ tục, hồ sơ và điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Cùng Luật An Tín tìm hiểu thông tin mới nhất về thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần, như: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần xảy ra trong trường hợp nào? Công ty cổ phần cần đáp ứng những điều kiện gì để được giảm vốn? Hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ra sao? Khi thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần doanh nghiệp cần lưu ý những gì?… Tải mẫu hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần miễn phí trong bài viết này.

3 trường hợp và điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần thường tăng vốn điều lệ để huy động vốn mở rộng kinh doanh, sản xuất cũng như tăng hạn mức vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp công ty cổ phần cần giảm vốn điều lệ. Đó là những trường hợp nào? Và doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nào để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Cùng Luật An Tín tìm hiểu ngay sau đây.

➤ Trường hợp 1: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Đại hội cổ đông quyết định hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Điều kiện giảm vốn điều lệ:

 • Công ty cổ phần đã hoạt động kinh doanh liên tục tối thiểu từ 2 năm trở lên.
 • Sau khi hoàn trả vốn cho các cổ đông, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

➤ Trường hợp 2: Công ty mua lại cổ phần đã bán

Trường hợp giảm vốn điều lệ này chia thành 2 trường hợp nhỏ:

 • Trường hợp 1 – Cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần: Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần mình sở hữu khi không đồng ý với những quyết định thay đổi về quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc thay đổi tổ chức công ty của Đại hội cổ đông. 
 • Trường hợp 2 – Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty: Công ty có quyền mua lại không quá 30% cổ phần phổ thông đã bán; một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đá bán.

Điều kiện giảm vốn điều lệ:

 • Đối với trường hợp 1: 
  • Cổ đông cần yêu cầu công ty mua lại cổ phần bằng văn bản.
  • Gửi yêu cầu đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông.
  • Kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông, công ty cần hoàn tất việc mua lại cổ phần trong vòng 90 ngày.
 • Đối với trường hợp 2: 
  • Công ty cần thông báo cho tất cả các cổ đông về quyết định mua lại cổ phần trong vòng 30 ngày.
  • Cổ đông bán lại cổ phần phải thông báo đồng ý bán bằng văn bản cho công ty trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có thông báo mua lại cổ phần.
  • Sau khi tiến hành thu mua cổ phần, công ty vẫn đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ tài sản và thanh toán các khoản nợ khác.

Lưu ý: Công ty cần thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thu mua cổ phần.

➤ Trường hợp 3: Cổ đông không thanh toán đầy đủ vốn điều lệ theo đúng thời hạn cam kết

Khi thành lập doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập có quyền đăng ký mua cổ phần của công ty và có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giảm vốn điều lệ:

 • Cổ đông không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán số cổ phần đã đăng ký theo thời hạn quy định (90 ngày).
 • Trong vòng 30 ngày tiếp theo, nếu cổ đông không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, công ty cần làm thủ tục giảm vốn điều lệ và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật. 

Lưu ý: Thời hạn thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trong trường hợp này là 120 ngày.

Hồ sơ, thủ tục tiến hành giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Khi thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết Luật An Tín sẽ chia sẻ ngay sau đây. 

1. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Chi tiết hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bạn cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần: Do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.
 • Quyết định về việc giảm vốn điều lệ của Đại hội cổ đông.
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Người được ủy quyền tiến hành các thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần cần chuẩn bị thêm:
  • Giấy ủy quyền do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.
  • Bản sao CCCD/Hộ chiếu (Công chứng). 

➤➤ Tải miễn phí: Mẫu hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

2. Quy trình tiến hành giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Chi tiết quy trình tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bạn cần thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Chi tiết hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần như Luật An Tín đã chia sẻ ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, bạn cần nộp trực tiếp hoặc online (thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Lưu ý: Tại mỗi tỉnh, Sở KH&ĐT sẽ có quy định khác nhau về hình thức nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần. Bạn cần tìm hiểu trước để nộp đúng hình thức Sở KH&ĐT quy định.

Bước 3: Sở KH&ĐT xét duyệt hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Sở KH&ĐT tiến hành xét duyệt hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

 • Đồng ý yêu cầu giảm vốn điều lệ công ty cổ phần: Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp và cập nhật thông tin thay đổi lên Cổng thông tin quốc gia nếu xét thấy hồ sơ hợp lệ.
 • Từ chối yêu cầu giảm vốn điều lệ công ty cổ phần: Sở KH&ĐT thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn công ty nộp lại hồ sơ.

Bước 4: Nộp tờ khai thuế môn bài sau khi giảm vốn điều lệ

Sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, trước ngày 30/1 năm sau, doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài chậm hơn thời gian quy định, doanh nghiệp có thể phải chịu hình phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính từ 2.000.000 đồng – 25.000.000 đồng. 

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.

Thủ tục, hồ sơ và điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

2 lưu ý khi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Doanh nghiệp phải thông báo cho các cơ quan liên quan theo đúng nghĩa vụ ghi trong các hợp đồng về việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần sau khi hoàn tất các thủ tục.
 • Trường hợp công ty thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ chậm so với thời hạn quy định, công ty sẽ phải đối diện với các mức phạt như sau: 
  • Chậm trễ từ 1 – 10 ngày: Cảnh cáo hành vi vi phạm. 
  • Chậm trễ từ 11 – 30 ngày: Phạt từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng.
  • Chậm trễ từ 31 – 90 ngày: Phạt từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng.
  • Chậm trễ từ 91 ngày trở lên: Phạt từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.
  • Đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Phạt từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Luật An Tín

Hồ sơ, quy trình thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần phức tạp và cần tiến hành theo đúng quy định. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ thời gian, công sức và cần nắm rõ các điều luật quy định về việc giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, những rủi ro liên quan đến việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần vẫn có khả năng xảy ra. 

Nhằm giúp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ một cách nhanh chóng, suôn sẻ và đúng luật, Luật An Tín cung cấp dịch vụ thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ công ty cổ phần với chi phí trọn gói chỉ 1.000.000 đồng, cam kết hoàn thành trong vòng từ 5 – 7 ngày làm việc. Nếu doanh nghiệp cần giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gấp, có thể sử dụng dịch vụ nhanh trong vòng 24h của Luật An Tín.

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần tại Luật An Tín, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp 3 thông tin, bao gồm: 

 • Mã số thuế công ty cổ phần.
 • Số vốn điều lệ công ty cổ phần dự kiến thay đổi.
 • Ảnh chụp CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông.

Tất cả các công việc còn lại, Luật An Tín sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện từ A – Z và bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho khách hàng.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc quan tâm đến dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần tại Luật An Tín thì có thể liên hệ hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) – 0907.581.234 (Miền Trung) – 0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Một số câu hỏi liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ thực hiện như thế nào?

Quy trình giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT).
 • Bước 3: Sở KH&ĐT xét duyệt hồ sơ.
 • Bước 4: Nộp tờ khai thuế môn bài sau khi giảm vốn điều lệ.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ gì?

Giấy tờ cần chuẩn bị để thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty.
 • Biên bản họp và quyết định về việc giảm vốn điều lệ của Đại hội cổ đông.
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần (Sau khi giảm vốn điều lệ).
 • Giấy ủy quyền và bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền tiến hành các thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

3. Công ty cổ phần có được giảm vốn điều lệ không?

Có. Công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Điều kiện để được giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện khác nhau để được giảm vốn điều lệ.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

5. Các trường hợp nào công ty cổ phần được phép giảm vốn điều lệ?

Công ty cổ phần cần thực hiện giảm vốn điều lệ trong 3 trường hợp sau:

 • Hoàn trả 1 phần vốn cho các cổ đông.
 • Mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông hoặc do công ty quyết định.
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đủ và đúng thời hạn.

6. Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp online tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

7. Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần có cần kê khai thuế môn bài không?

Sau khi hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài chi Chi cục thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/1 năm sau năm có sự thay đổi.

8. Công ty cổ phần bị phạt gì nếu chậm kê khai thuế môn bài?

Trường hợp sau khi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài trễ hơn thời hạn quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính từ 2.000.000 đồng – 25.000.000 đồng.

9. Giá dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Luật An tín là bao nhiêu?

Chi phí dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trọn gói tại Luật An Tín là 1.000.000 đồng.

10. Thời gian hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần?

Luật An Tín cam kết hoàn thành thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trong vòng 5 – 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, Luật An Tín còn cung cấp dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần nhanh, trong vòng 24h làm việc.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.